Chiều đông Matxcơva (Chiều đông Mát-cơ-va) played in guitar might be one of your liked music. Not only enjoying the song but you can play “Chiều đông Matxcơva (Chiều đông Mát-cơ-va) by Phú Quang” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Chiều đông Matxcơva (Chiều đông Mát-cơ-va) guitar chords, you just visit to the best web.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Chiều đông Matxcơva (Chiều đông Mát-cơ-va) song.

“Chiều đông Matxcơva (Chiều đông Mát-cơ-va)” guitar chords has Rhumba rhythm and included in “” album.

Chiều đông Matxcơva (Chiều đông Mát-cơ-va) by Phú Quang Guitar Chords

1. [Em] Từng bông tuyết nhẹ rơi
Một chiều đông [E7] giá trắng trong lòng [Am] tôi
Niềm cô đơn lẻ loi khi chiều trùm [B7] lên bóng em nhỏ [Em] nhoi

2. [Em] Về đâu hỡi người ơi
Để hàng bạch [E7] dương xót xa chờ [Am] mong
Cánh chim chiều [B7] đông lặng lẽ âm [Em] thầm

ĐK: [Em] Xin em, xin em, xin em thêm một lần [C] nữa
Dù vẫn [D] biết mai là giã [G] từ
[Am] Mai đây khi trong xa xôi, trong niềm thương nhớ
Còn đâu [C] nữa những phút giây [B7] này

[Em] Xin em, xin em, xin em thêm một lần [C] nữa
Dù vẫn [D] biết mai là giã [G] từ
[Am] Mai đây khi trong xa xôi, xin người hãy nhớ
Dẫu tình [B7] yêu là những cơn [Em] mơ
—————–

If you want to be master of Phú Quang Chiều đông Matxcơva (Chiều đông Mát-cơ-va) guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!