Chiều bên đồi sim played in guitar may be one of the good music you liked. Not only hearing the music but you can play “Chiều bên đồi sim by Đài Phương Trang” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Chiều bên đồi sim guitar chords, you just visit to the right place.

Yes, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the music.

“Chiều bên đồi sim” guitar chords has Rhumba rhythm and included in “” album.

Chiều bên đồi sim by Đài Phương Trang Guitar Chords

Tôi mãi chưa quên mùa sim năm [Am] ấy
Mùa sim ngày [A7] đó hai đứa quen [Dm] nhau
Mùa [G] sim ở chốn quê [C] xa
Mùa [A7] sim còn mãi trong [Dm] ta
Mùa [F] sim quê hương đẹp [E7] quá.

Tôi hái cho em một chùm sim [Am] tím
Để thay lời [A7] nói sâu kín trong [Dm] tim
Tình [G] yêu rồi đến trong [C] mơ
Tình [A7] yêu nào cũng nên [Dm] thơ
Dễ [E7] đâu phai nhạt xoá [Am] mờ.

Bao năm lìa [Am] xa, tôi mãi không quên được [Dm] em
Trong [G] trái tim tôi từng [C] đêm
Hôm [Am] nay về [Dm] đây nào [G] còn đâu trông thấy [C] nhau
Cánh [F] chim sáo bay về [E7] đâu

Tôi đứng bơ vơ cạnh đồi sim [Am] tím
Hoàng hôn dần [A7] xuống in bóng cô [Dm] đơn
Đồi [G] sim còn đó em [C] đâu
Chùm [A7] hoa cầm đến bao [Dm] lâu
Mãi [E7] không phai tàn úa [Am] màu.
—————–

If you want to learn Đài Phương Trang Chiều bên đồi sim guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!