Chỉ Cần Vậy Thôi in guitar acoustic version may be one of the good song you liked. Not only hearing the music but you can play “Chỉ Cần Vậy Thôi by Nguyễn Đình Vũ” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Chỉ Cần Vậy Thôi guitar chords, you’ve come to the right website.

Yes, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that song.

“Chỉ Cần Vậy Thôi” guitar chords has Disco rhythm and included in “” album.

Chỉ Cần Vậy Thôi by Nguyễn Đình Vũ Guitar Chords

[Am]Tình yêu đôi lúc [Em]không cùng cảm [F]giác yêu thương từ [G]hai người
[Am]dù cho hạnh phúc em [Em]chọn là [F]ai…đâu phải [G]anh !
[Am]chỉ cần em nói [Em]em buồn…anh sẽ [F]đến bên em để [G]nghe tâm sự của [Am]em.
dù cho [G]con tim này vỡ nát [F]…
Rồi [F]một lần đã cố nói với anh [G]là tình yêu em đã chọn [Am]thật nhiều nỗi [Em]đau.
Rằng [F]lòng mình chỉ biết nói với em [G]lời quan tâm của 1 [Am]người bạn [G]thân…
[Am]Vẫn cứ lắng [Em]nghe con tim em như thế [F]nào ?
Người mình yêu [G]không vui phải làm sao [Am]?
Cứ thế trôi [Em]qua bao nhiêu tháng [F]ngày…anh có [G]hay !
[Am]Đối với [Em]anh khi đưa ra hai con [F]đường…
Bỏ mặc em [G]hay anh sẽ bên em [Am]?
Dẫu có thêm [Em]bao nhiêu nỗi [F]buồn hay nỗi [G]đau !
Anh sẽ bên [Am]em….anh sẽ [Am]bên em…
—————–

If you wanna learn Nguyễn Đình Vũ Chỉ Cần Vậy Thôi guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this site, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!