Chỉ cần in guitar acoustic version may be one of the perfect music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Chỉ cần by ” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Chỉ cần guitar chords, you have come to the right web site.

Yups, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Chỉ cần song.

“Chỉ cần” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Chỉ cần by Guitar Chords

1. [Gm] Yêu nhau đi, có mấy ai mong mình [Cm] rời xa nhau
Chỉ biết yêu thôi cần [F] gì mai sau, nào ai muốn [Bb] u sầu [D7]
[Gm] Khi yêu nhau, quên hết bao nhiêu muộn [Cm] phiền lo âu
Chỉ biết nhớ mong mình kề [D7] bên nhau, nào ai biết [Gm] sẽ xa nhau.

2. [Gm] Mong manh thôi, những phút yêu kia giờ [Cm] là mây trôi
Những tiếng yêu trao chỉ [F] toàn trên môi, đâu ai vẫn [Bb] vương gì [D7]
[Gm] Yêu thương xưa, đem giấu bao nhiêu giọt [Cm] buồn cho ai
Chỉ biết xa nhau giờ là [D7] mãi mãi, người ơi ta [Gm] nén đau [G]

ĐK: Giờ ta có [Cm] cố trách nhau được [F] gì
Tình yêu ta [Bb] đã mãi không [Eb] còn gì
Chỉ cần ta [Cm] cố quên [F] đi đừng ai mong [Bb] nhớ [G]
Giờ cần chi [Cm] nói những câu ngọt [F] ngào
Chỉ cần quên [Bb] hết yêu thương hôm [Eb] nào
Chỉ cần ta [Cm] biết ta đã mất [D7] nhau
—————–

If you wanna learn Chỉ cần guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!