Chào sông Mã anh hùng in ukulele acoustic version might be one of the good music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Chào sông Mã anh hùng by Xuân Giao” using ukulele too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its ukulele chords.

If you are looking for Chào sông Mã anh hùng ukulele chords, you have come to the right website.

Yeah,Ya, ukulele is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple ukulele will feel to play Chào sông Mã anh hùng song.

“Chào sông Mã anh hùng” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Chào sông Mã anh hùng by Xuân Giao ukulele Chords

1. [Em] Chờ gió [G] lên [B7] đưa thuyền [Em] về ớ [B7] xuôi
[G] Đôi bờ sông [Em] Mã lá [C] hoa khoe [B7] màu
[Em] Hò ớ [G] ơi [B7] quê [Em] nhà mến [B7] yêu
[G] Nắng chiều lưu [Em] luyến vương bóng [C] cau làng quê thân [B7] yêu
Ơ hơ [D] hơ

[Em] Ơi, sóng vỗ mái chèo làng thôn quê [D] ta khuất xa trìu [Em] mến
[Em] Ơi, núi sông quê nhà hỏi sông nơi [D] đây, có bao anh [Em] hùng, hò ơi dô
[Em] Ơi các anh các chị tuổi xuân đôi [D] mươi cánh tay luyện [Em] thép
[Em] Ơi, đánh giặc đêm ngày đạn bom khôn [D] ngăn tiếng ca yêu [Em] đời hò ơi dô khoan

Sừng [E] sững bóng cầu Hàm Rồng đứng [A] soi bóng [F#m] dòng sông Mã chảy mênh [B7] mang ơi
Ơi quê ta bao yêu [E] thương vang nước [C#m] sông tiếng hát anh hùng [E] ơi
Hùng [E] vĩ đứng bên Hàm Rồng đó [A] cau chuối bờ [F#m] nam ngạn tươi [B7] xanh ơi
Bên cô dân quân hiên [E] ngang mãi mãi [C#m] vang cùng sông Mã kiên [A] cường ớ
Hò [Em] ơi ơ hỡi dô [C] khoan hò [D] ơ dô [Em] khoan

2. [Em] Hò hơ [G] dô [B7] đưa nhẹ mái [Em] chèo ớ [B7] hơ
[G] Ta chào sông [Em] Mã kiên [C] cường đời [B7] đời ơ
[Em] Chào cô dân [G] quân [B7] giữ quê [Em] nhà ớ [B7] hơ
[G] Cho thuyền ta [Em] mãi lướt trên nước [C] sông trời thu trong [B7] xanh
Ờ hơ [D] hớ

[Em] Ơi, đất quê anh hùng vùi chôn nơi [D] đây xác bao giặc [Em] Mỹ
[Em] Ơi, núi sông ta thề dù trong phong [D] ba vẫn vững tay [Em] chèo hò ơi dô ơi
[Em] Ơi, lúa ngập xanh bờ làng thôn quê [D] ta vẫn vui cày [Em] cấy
[Em] Ơi, hỡi ai xuôi ngược dừng nghe câu [D] ca xóm thôn được [Em] mùa hò ơi dô khoan

Chào [E] những anh hùng đất Hàm Rồng đó [A] giữ vững [F#m] cầu giữ vững mạch giao [B7] thông ơi
Ai qua nghe vang bên [E] sông những tiếng [C#m] ca nhịp sống tưng [E] bừng hỡi
Lừng [E] lẫy chiến công Hàm Rồng đó [A] đây bóng [F#m] cầu ghi sức mạnh quân [B7] dân ơi
Ta yêu con sông quê [E] hương yêu những [C#m] con người bất khuất kiên [A] cường ơ
Hò [Em] ơi ơ hỡi dô [C] khoan ơ hỡi dô [Em] khoan
Ơ [C] hỡi dô [Em] khoan.
—————–

If you want to study Xuân Giao Chào sông Mã anh hùng ukulele chords, the most crucial basic ukulele chords to understand are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a a lot of musics, and each of them is easy to learn.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.
Want to play another ukulele chords? Simple .. just use search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!