Chào Mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam played in guitar may be one of your liked song. Not only enjoying the music but you can play “Chào Mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam by Đỗ Minh” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Chào Mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam guitar chords, you’ve come to the best place.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that music.

“Chào Mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam” guitar chords has Disco rhythm and included in “” album.

Chào Mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam by Đỗ Minh Guitar Chords

Vừng trời [C] đông ánh hồng tươi sáng bừng [G] lên
Đàn bồ [Dm] câu trắng [Em] bay về trong nắng [F] mới
Ngàn triệu [Dm] dân xiết [C] tay nhau đứng quanh [G] Đảng Lao Động Việt [C] Nam
Khối kết [Em] đoàn công [F] nông bền [C] vững
 
Đời cần [C] lao thắm tình yêu chói niềm [G] tin
Vì ngày [Dm] mai ấm [Em] no tự do hạnh [F] phúc
Nào cầm [Dm] tay sát vai [C] nhau súng búa [G] liềm trên đường tranh [C] đấu
Tới hòa [G] bình, nhà [Am] máy, búa [C] rền, lúa [Dm] vàng ngập đồng
[C] Đảng Lao Động Việt [F] Nam vì nhân [G] dân tiền [F] phong đấu [C] tranh
—————–

If you want to learn Đỗ Minh Chào Mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!