Chào bạn in guitar acoustic version might be one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “Chào bạn by Hoàng Luân” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Chào bạn guitar chords, you just come to the best web site.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Chào bạn song.

“Chào bạn” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Chào bạn by Hoàng Luân Guitar Chords

Nào [C]cầm tay nhau bạn [Em]nhé
Chào [Am]bạn ngày mai xa [Em]rồi
Đặt [F]nụ cười lên môi nghẹn [Em]ngào
[Am]Giấu đôi [Dm]dòng lệ tuôn ướt [G]mi
Nơi phương [F]trời muôn trùng cách [G]xa..
 
Ngày [C]nào mới bước vào [Em]lớp
Nhìn [Am]bạn sao quá xa [Em]lạ
Mà giờ [F]này ta chia tay [Em]rồi
[Am]Những tiếng [Dm]cười vừa trao đến [G]nhau
Giữ trong [F]lòng [G]bao kĩ niệm ngày [C]xưa..
 
ĐK:
Giờ [C]bạn hiền đi xa [Em]mãi,chẳng [Am]biết khi nào trở [Em]lại
Có [F]biết một người mãi [Em]chờ
Tình bạn [Dm]ta nguyện không đổi [G]dời..
 
Chào [C]bạn ngày mai đi [Em]nhé, vững [Am]bước đi trên con [Em]đường
Phía [F]trước vẫn luôn đón [Em]chờ
Dù nơi [Dm]xa bạn luôn có [G]ta…kề [C]bên…
—————–

If you want to study Hoàng Luân Chào bạn guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!