Chặng đường yêu played in guitar can be one of your favourite song. Not only hearing the music but you can play “Chặng đường yêu by Trần Trung Đức” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are searching for Chặng đường yêu guitar chords, you already visit to the right page.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Chặng đường yêu music.

“Chặng đường yêu” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Chặng đường yêu by Trần Trung Đức Guitar Chords

Vòng hợp âm: [Dm] [Bb] [F] [C]

1. [Dm] Từ một ngày [Bb] nhớ
Đến những ngày chán [F] ghét
Ta sẽ nhận được [C] gì
[Dm] Ngày còn ngây [Bb] thơ
Ngỡ đi tìm khắp [F] chốn
Sẽ thấy nơi yên [C] bình.

[Dm] Những ngày cô đơn đã hết
[Bb] Nỗi buồn xưa nay cũng chết
[F] Chặng đường dài như mới mang [C] tôi đến nơi nào bình yên
[Dm] Ngã rồi ta chai sạn hơn
[Bb] Lớn rồi ta thôi tìm kiếm
[F] Một tình yêu như trong [C] mơ.

ĐK:
[Dm] Nếu có ai hỏi tôi vì sao bỏ [Bb] đi
Nếu có ai hỏi tôi vì sao không kiếm [F] tìm
Một tình yêu cho riêng [C] mình để thêm niềm tin vào cuộc [Dm] sống
Hãy nhớ bao nhiêu ngày qua tôi đi rất [Bb] xa
Như trăm con người cô đơn trên thế gian [F] này kiếm [C] tìm
Chặng đường [Dm] yêu. [Bb] [F] [C]

2. [Dm] Sau bao nhiêu lần ngã và ta đứng [Bb] lên
Tình yêu không còn tuyệt [F] vời từ những ánh mắt đầu [C] tiên
[Dm] Làm sao để xoá [Bb] đi những nghi [F] ngờ
Dù bây [C] giờ.

[Dm] Những ngày cô đơn đã hết
[Bb] Nỗi buồn xưa nay cũng chết
[F] Chặng đường dài như mới mang [C] tôi đến nơi nào bình yên
[Dm] Ngã rồi ta chai sạn hơn
[Bb] Lớn rồi ta thôi tìm kiếm
[F] Một tình yêu như trong [C] mơ.

[Dm] Bao lâu nay tôi luôn tìm [Bb] kiếm
Một ngã rẽ trong cuộc [F] đời
Đưa tôi về phía mặt [C] trời
[Dm] Bao lâu nay tôi không nhận [Bb] ra
Rằng trái tim tôi biết [F] yêu biết [C] yêu
—————–

If you wanna learn Trần Trung Đức Chặng đường yêu guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!