Chẳng Có Bao Người Để Chia Tay in guitar acoustic version might be one of the perfect song you liked. Not only hearing the song but you can play “Chẳng Có Bao Người Để Chia Tay by Hamlet Trương” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Chẳng Có Bao Người Để Chia Tay guitar chords, you just come to the best site.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Chẳng Có Bao Người Để Chia Tay song.

“Chẳng Có Bao Người Để Chia Tay” guitar chords has Valse rhythm and included in “” album.

Chẳng Có Bao Người Để Chia Tay by Hamlet Trương Guitar Chords

Ngày hôm qua [F]khi em bước qua anh, anh [G]đã biết em đang rất [Am]buồn
Giờ anh đưa [F]tay thoáng nắm lấy tay em, [g]chợt nhớ ra mình đã chia [Am]tay
[F] Đành như không biết em, như [G]chẳng lo cho em chút [Am]nào
Mà tận sâu [F]trong con tim yềm mềm, chỉ [G]muốn khóc cùng [Am]em
Người ấy [C]có biết em buồn [G]không?
Có đến bên cạnh [Am]không?
Có ủi an và chia [Em]sớt những buồn [F]đau
Như khi hai người đến chia tay [C]anh, anh đã dặn [Dm] [G]dò
Còn em nữa [C]đã muốn yêu người ta, thì [G]hãy thứ [Am]tha
Hãy nói cho người [Em]ta biết đúng sai là [F]đâu
Cuộc đời mình chẳng có bao [C]người đế chia tay đâu [Dm] [G]
—————–

If you wanna be master of Hamlet Trương Chẳng Có Bao Người Để Chia Tay guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this page, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!