Chẳng bao giờ quên in guitar acoustic version may be one of the perfect song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Chẳng bao giờ quên by Lê Bảo Bình” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Chẳng bao giờ quên guitar chords, you have come to the perfect place.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that music.

“Chẳng bao giờ quên” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Chẳng bao giờ quên by Lê Bảo Bình Guitar Chords

1. [Em] Nếu em bên ai được hạnh [Bm] phúc
Thì [C] hãy quên anh [D] đi người [G] ơi
Và [Em] đớn đau trong anh giờ đã [Bm] đủ rồi
Đừng làm [C] nỗi đau [D] phải dài [Em] thêm.

2. [Em] Chúc em bên ai được hạnh [Bm] phúc
Và [C] ấm êm mai [D] sau người [G] hỡi
[Em] Đớn đau hôm nay anh đã [Bm] nếm đủ rồi
[C] Có lẽ sẽ chẳng [D] bao giờ anh [Em] quên.

ĐK:
Em ơi, em [C] ơi giờ anh đau nhiều [D] lắm
Anh đã cố [Bm] gắng mà chẳng nhận được [Em] chi
Sao em ra [C] đi không cho anh lời [D] gì tại [Em] sao em?

Hôm chia tay [C] nhau trời mưa tầm [D] tã
Anh như gục [Bm] ngã chìm đắm trong ly rượu [Em] cay
Nỗi đau [C] này anh phải [D] mang cả một [Em] đời.
—————–

If you want to learn Lê Bảo Bình Chẳng bao giờ quên guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!