Chấm Hỏi in guitar acoustic version maybe one of your favourite music. Not only hearing the music but you can play “Chấm Hỏi by Vã Band” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Chấm Hỏi guitar chords, you just come to the right site.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the song.

“Chấm Hỏi” guitar chords has Blues rhythm and included in “” album.

Chấm Hỏi by Vã Band Guitar Chords

Verse 1
[F#m9] Chính em ra đi [Bm7] Nói câu chia ly
Giọt [Dmaj7]nước mắt trên mi,em cứ tuôn [C#7#5b9] là vì sao ?
[F#m9] Nói anh nghe đi [Bm7] Giữ lấy làm gì ?
Một [Dmaj7] ký ức không còn [C#7#5b9] như ban đầu
 
Bridge 1
[F#m9] Người dần tan theo cơn gió
[Bm7] Và ra đi không lý do
[Dmaj7] Mà sao trong em cứ thế
[C#7#5b9] Nghĩ về anh không đắn đo
[F#m9] Này người ơi hãy bước tiếp
[Bm7] Trên con đường em sẽ đi
Vì [Dmaj7] anh cũng không muốn níu một người như em [C#7#5b9]
 
Chorus
Chính em đã rời [F#m9] xa, rời xa đã rời xa [Bm7]
Chính em đã rời [Dmaj7] đi, rời đi đã rời đi [C#7#5b9]
Sao em vẫn còn [F#m9] trong lòng em bóng hình anh [Bm7]
Người hãy nói đi em ơi [Dmaj7]
Vì [C#7#5b9] sao trong con tim em cứ nghĩ đến anh hoài ? [F#m9]
Đến anh hoài [Bm7]
Nghĩ đến anh hoài [Dmaj7]
 
Rap
[C#7#5b9] Chương Lê on the mic
[F#m9] Chia tay rồi thì bye bye [Bm7]
Không còn người mỗi tối để say good night
[Dmaj7] Em à please just don’t cry
[C#7#5b9] Từ nay em không còn
là người để anh say you are mine
[F#m9] Nhưng sao em vẫn còn khóc [Bm7]
Nỗi nhớ về anh, em vẫn đầy nhóc
[Dmaj7] Anh thì suy nghĩ nát óc
[C#7#5b9] Em nói câu chia tay:
nhưng đó thật là quyết định ngu ngốc
 
Bridge 1
[F#m9] Người dần tan theo cơn gió
[Bm7] Và ra đi không lý do
[Dmaj7] Mà sao trong em cứ thế
[C#7#5b9] Nghĩ về anh không đắn đo
[F#m9] Này người ơi hãy bước tiếp
[Bm7] Trên con đường em sẽ đi
Vì [Dmaj7] anh cũng không muốn níu một người như em [C#7#5b9]
 
Chorus
Chính em đã rời [F#m9] xa, rời xa đã rời xa [Bm7]
Chính em đã rời [Dmaj7] đi, rời đi đã rời đi [C#7#5b9]
Sao em vẫn còn [F#m9] trong lòng em bóng hình anh [Bm7]
Người hãy nói đi em ơi [Dmaj7]
Vì [C#7#5b9] sao trong con tim em cứ nghĩ đến anh hoài ? [F#m9]
Đến anh hoài [Bm7]
Nghĩ đến anh hoài [Dmaj7] [C#7#5b9]
 
Bridge 2
[F#m9] [Bm7] [Dmaj7] Nói đi em à hãy nói đi em x3
Vì sao ? [C#7#5b9]vì sao ?
[F#m9] [Bm7] Nói đi em à hãy nói đi em x2
[Dmaj7] Vì sao người cứ nghĩ đến anh ?[C#7#5b9]
 
Chorus
Chính em đã rời [F#m9] xa, rời xa đã rời xa [Bm7]
Chính em đã rời [Dmaj7] đi, rời đi đã rời đi [C#7#5b9]
Sao em vẫn còn [F#m9] trong lòng em bóng hình anh [Bm7]
Người hãy nói đi em ơi [Dmaj7]
Vì [C#7#5b9] sao trong con tim em cứ nghĩ đến anh hoài ? [F#m9]
Đến anh hoài [Bm7]
Nghĩ đến anh hoài [Dmaj7] [C#7#5b9] [F#m9]
—————–

If you want to learn Vã Band Chấm Hỏi guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!