Chắc Anh Phải Tu Ngàn Kiếp Mới Được Em Yêu in guitar acoustic version might be one of your favourite song. Not only enjoying the song but you can play “Chắc Anh Phải Tu Ngàn Kiếp Mới Được Em Yêu by Thiên Ngôn” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Chắc Anh Phải Tu Ngàn Kiếp Mới Được Em Yêu guitar chords, you’ve visit to the perfect web site.

Yups, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the music.

“Chắc Anh Phải Tu Ngàn Kiếp Mới Được Em Yêu” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Chắc Anh Phải Tu Ngàn Kiếp Mới Được Em Yêu by Thiên Ngôn Guitar Chords

Cảm ơn [G]trời đã se duyên [B7]này, để ta có [Em]nhau ngày hôm [C]nay!
Ngay lúc [G]này, ở [Em]nơi đây, hạnh [Am]phúc, cùng Cô gái tuyệt [D]vời anh yêu
Đã bao [G]lần bão giông qua [B7]rồi! Chẳng thể thổi [Em]bay tình đôi [D]ta!
Em [C]vẫn yêu anh, và anh vẫn [G]yêu em! [Am]Đến tận bây [D]giờ…
 
Chắc anh phải [G]tu ngàn kiếp, mới được yêu [D]em
Và chắc anh phải [Em]tu vạn kiếp, mới được lấy [Bm]em
Phút giây [C]này, [Am]hãy nắm tay anh! Em [D]nhé…
Chắc anh phải [G]tu ngàn kiếp, mới được em [D]yêu!
Và chắc em phải [Em]tu vạn kiếp, mới được em [Bm]lấy!
[C]To tròn hạnh [G]phúc giờ đây! [Am]Ta mãi là của [D]nhau!
Mãi là của [G]nhau!
—————–

If you wanna be master of Thiên Ngôn Chắc Anh Phải Tu Ngàn Kiếp Mới Được Em Yêu guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!