Căn phòng mưa rơi in guitar acoustic version can be one of the best music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Căn phòng mưa rơi by Hồ Quỳnh Hương” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are looking for Căn phòng mưa rơi guitar chords, you already come to the right web.

Yups, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the music.

“Căn phòng mưa rơi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Căn phòng mưa rơi by Hồ Quỳnh Hương Guitar Chords

[Em] Khi đêm nay giấc [D] mơ đã không trở về
Đêm nay một đêm em không có [C] anh
Biết anh còn yêu em không sao [G] để em luôn chờ [D] mong

Anh như mưa [Em] rơi ướt trái tim [D] này
Anh như mây bay xa mãi nơi [G] nào
Đêm nay chỉ [C] mình em thôi
Với [G] căn phòng vắng tiếng [D] cười

Nhắm [C] mắt em [D] muốn giấc mơ về đây
Để [C] em bên anh một giây [D] phút
Và yêu [C] thương ngọt ngào cho [D] nhau

Căn phòng mưa [Em] rơi để từng ngày
Anh đi mãi [D] xa đi xa mất rồi
Chỉ còn mình [Em] em giữa đêm thật [C] buồn
Ôm bao yêu [D] thương ngày anh đã [G] trao

Căn phòng mưa [Em] rơi
Hay là [C] nước mắt rơi từng [D] đêm ướt đi mối [G] tình
Người [Em] ơi biết không từ ngày [C] anh ra đi
Căn phòng [D] em chỉ còn mưa [Em] rơi
—————–

If you want to study Hồ Quỳnh Hương Căn phòng mưa rơi guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!