CẦN MỘT NGƯỜI ĐẾN BÊN TÔI played in guitar can be one of the good music you liked. Not only enjoying the music but you can play “CẦN MỘT NGƯỜI ĐẾN BÊN TÔI by Phan Hiếu” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for CẦN MỘT NGƯỜI ĐẾN BÊN TÔI guitar chords, you already come to the perfect site.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play CẦN MỘT NGƯỜI ĐẾN BÊN TÔI music.

“CẦN MỘT NGƯỜI ĐẾN BÊN TÔI” guitar chords has Valse rhythm and included in “” album.

CẦN MỘT NGƯỜI ĐẾN BÊN TÔI by Phan Hiếu Guitar Chords

VERSE1
[Dm] Cuối cùng đã [Am] hết rồi
Người rời [Bb] xa chốn mưa [F] buồn
Vì [Gm] anh? vì [Dm] em ?
Giờ [Em7b5] cũng đâu còn nghĩa [A7] lý gì.
 
2. [Dm] Biết người chẳng [Am] quay về
Vậy mà [Bb] sao cứ hoài [F] mong đợi
Từng [Gm] yêu ai đến [Dm] điên dại
Mà lại đâu [Em7b5] hay anh đang lừa [A7] dối.
 
Chorus:
[Dm] Cần một người đến [Am] bên tôi
Ủi [Bb] an tôi được [F] không
[Gm] Cần một người cho tôi [Dm] mượn bờ vai
Xin giúp [Em7b5] tôi che đi sự yếu [A7] đuối.
 
[Dm] Cần một người nói [Am] thương tôi
Chân [Bb] thành không gian [F] dối
Vì [Gm] cuộc sống vốn [Dm] chẳng yên bình
Vậy cớ [C] duyên sao phận [A7] cũng mong [Dm] manh.
 
VERSE2
[Dm] Cuối cùng đã [Am] hết rồi
Người rời [Bb] xa chốn mưa [F] buồn
Vì [Gm] anh? vì [Dm] em ?
Giờ [C] cũng đâu còn nghĩa [A7] lý gì.
 
2. [Dm] Biết người chẳng [Am] quay về
Vậy mà [Bb] sao cứ hoài [F] mong đợi
Từng [Gm] yêu ai đến [Dm] điên dại
Mà lại đâu [C] hay anh đang lừa [A7] dối.
 
Chorus:
[Dm] Cần một người đến [Am] bên tôi
Ủi [Bb] an tôi được [F] không
[Gm] Cần một người cho tôi [Dm] mượn bờ vai
Xin giúp [C] tôi che đi sự yếu [A7] đuối.
 
[Dm] Cần một người nói [Am] thương tôi
Chân [Bb] thành không gian [F] dối
Vì [Gm] cuộc sống vốn [Dm] chẳng yên bình
Vậy cớ [C] duyên sao phận [A7] cũng mong [Dm] manh.
 
Bridge:
[Dm] Mưa ngoài trời sao [Am] chẳng vơi
Làm [Bb] nước mắt không ngừng [F] rơi
[Gm] Anh đang bên người [Dm] ấy
Mà nào [Em7b5] hay tim em vỡ [A7] nát.
 
Tăng tone [Dm] -> [Em]
 
Chorus:
[Em] Cần một người đến [Bm] bên tôi
Ủi [C] an tôi được [G] không
[Am] Cần một người cho tôi [Em] mượn bờ vai
Xin giúp [F#m7b5] tôi che đi sự yếu [B7] đuối.
 
[Em] Cần một người nói [Bm] thương tôi
Chân [C] thành không gian [G] dối
[Am] Phải chăng cả [Em] duyên phận
Cũng [D] mong manh như cuộc [B7] sống bao trái [Em] ngang.
—————–

If you want to be master of Phan Hiếu CẦN MỘT NGƯỜI ĐẾN BÊN TÔI guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!