Cảm tạ Chúa suốt một năm qua in guitar acoustic version may be one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Cảm tạ Chúa suốt một năm qua by Trần Nhật Thanh” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Cảm tạ Chúa suốt một năm qua guitar chords, you have come to the best website.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that song.

“Cảm tạ Chúa suốt một năm qua” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Cảm tạ Chúa suốt một năm qua by Trần Nhật Thanh Guitar Chords

Rồi [Am] ngày tháng cứ trôi [G] nhanh
Suốt một [F] năm thu qua đông [C] về
Đông sẽ [Dm] đi xuân hè lại [Am] tới
Từng ngày dần trôi qua [F] mãi
Có ai đếm [G] được ơn [Em] phước của trời [Am] ban
Suốt năm [Dm] dài bao khó [G] khăn
Những nhọc [C] nhằn ta bước [Dm] qua
Nhờ [Am] ơn Cha ban và dẫn [E7] dắt

Lòng cảm tạ [Am] Chúa suốt năm vừa [G] qua
Được tình ngày [Em] ban cho con an [Am] vui
Nguồn ơn [F] phước ngập tràn chúa [G] ban cho con mỗi [C] ngày
Nhiều lần gục [Am] ngã Chúa dắt dìu [G] con
Và Ngài cầm [Em] tay đưa con lên [Am] cao
Tạ ơn [Dm] Chúa Giê Su dắt [Em] đưa con suốt năm [Am] dài
—————–

If you want to learn Trần Nhật Thanh Cảm tạ Chúa suốt một năm qua guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!