Cám ơn vì đã lắng nghe in guitar acoustic version might be one of your loved music. Not only hearing the song but you can play “Cám ơn vì đã lắng nghe by Phùng Khánh Linh” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Cám ơn vì đã lắng nghe guitar chords, you just visit to the best website.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Cám ơn vì đã lắng nghe song.

“Cám ơn vì đã lắng nghe” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Cám ơn vì đã lắng nghe by Phùng Khánh Linh Guitar Chords

1. [G] Hôm nay trời nhiều [C] sao sáng
[D] Soi theo ngàn người [G] đến đây
[Em] Trông lên trên bầu [Am] trời cao
[D] Tôi đem vạn điều [D7] ước ao.

2. [G] Xin cho bình an [C] mãi mãi
[D] Xin cho được đem [G] tiếng ca
Tôi viết [Em] nên và đang [Am] hát [D7] bằng con [G] tim. [G7]

ĐK:
Bạn có [C] nghe tôi đang [G] nói gì [Am] trong tâm hồn [G] tôi
Để vút [C] bay lên sắc [G] ánh đèn [Am] muôn màu rực [D] rỡ
Lời [C] cám ơn sâu trong [G] đáy lòng [Am] vì lắng nghe [G] tôi
[C] Xa [Cm] lạ [Am] không còn là khoảng [D7] cách trong [G] đời.

3. [G] Hôm nay thật đẹp [C] biết mấy
[D] Thanh xuân cùng nhau [G] đắm say
Trong tiếng [Em] nhạc, bạn ngân [Am] nga cùng tôi [D7] nhé.

ĐK:
Bạn có [C] nghe tôi đang [G] nói gì [Am] trong tâm hồn [G] tôi
Để vút [C] bay lên sắc [G] ánh đèn [Am] muôn màu rực [D] rỡ
Lời [C] cám ơn sâu trong [G] đáy lòng [Am] vì lắng nghe [G] tôi
[C] Xa [Cm] lạ [Am] không còn là khoảng [D7] cách trong [G] đời.

[C] Xin thời gian đứng [D] yên khoảnh khắc [Bm] này
Để [Em] sống đời thảnh [Am] thơi, tôi [Cm] hát như lần [D] cuối được [D7] hát.

ĐK:
Bạn có [C] nghe tôi đang [G] nói gì [Am] trong tâm hồn [G] tôi
Để vút [C] bay lên sắc [G] ánh đèn [Am] muôn màu rực [D] rỡ
Lời [C] cám ơn sâu trong [G] đáy lòng [Am] vì lắng nghe [G] tôi
[C] Xa [Cm] lạ [Am] không còn là khoảng [D7] cách trong [G] đời.

[C] Cám [Cm] ơn! [Am] Vì vẫn luôn lắng [D] nghe [D7] tôi [G] kể.
—————–

If you wanna be master of Phùng Khánh Linh Cám ơn vì đã lắng nghe guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!