Cám ơn người in guitar acoustic version might be one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “Cám ơn người by Hoài An (trẻ)” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are looking for Cám ơn người guitar chords, you have come to the perfect site.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the music.

“Cám ơn người” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Cám ơn người by Hoài An (trẻ) Guitar Chords

1. Cám ơn [Dm] người cho tôi [F] thương, cho tôi [C] yêu giữa cuộc [A7] đời
Cám ơn [Dm] người nâng tôi [F] lên đưa tôi vê [A7] bến
Bèo [Dm] mây lang bạc [C] trôi nhìn đời như [G] vôi đổi thay mấy [Dm] hồi
Là thân [Bb] tôi không thiết [C] chi cuộc đời [A7] trước khi biết [Dm] người

2. Cám ơn [Dm] người khai thông [F] tôi thêm bao [C] dung những sự [A7] đời
Cám ơn [Dm] người dang đôi [F] tay cho tôi niềm tin [A7] ấy
Tình [Dm] yêu có bao [C] nhiêu đời [G] sau còn rất [Dm] nhiều
Gọi mùa [Bb] xuân trái yêu [C] thương hương [A7] dạt dào tâm [Dm] hồn.

3. Cám ơn [Dm] người cho tôi [F] mơ cho tôi [C] ca giữa những cung [A7] đàn
Cám ơn [Dm] người cho tôi [F] mang tâm hồn nghệ [A7] sỹ
Gặp [Dm] nhau chẳng bao [C] lâu mà [G] thôi cần gì bắt [Dm] đầu
Là tiên [Bb] duyên sẽ có [C] nhau [A7] đến muôn ngàn [Dm] sau.
—————–

If you want to be master of Hoài An (trẻ) Cám ơn người guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!