Cách Nay Triệu Năm (Million Years Ago) in guitar acoustic version may be one of the best song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Cách Nay Triệu Năm (Million Years Ago) by ” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Cách Nay Triệu Năm (Million Years Ago) guitar chords, you have come to the best website.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Cách Nay Triệu Năm (Million Years Ago) song.

“Cách Nay Triệu Năm (Million Years Ago)” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Cách Nay Triệu Năm (Million Years Ago) by Guitar Chords

1. Ngày ấy còn [Am7]thơ tâm hồn trong sáng [D7]
Con tim miễn [Gmaj7]vui không cần toan tính [Cmaj7]
Cứ thế [Am7]trôi theo đời phiêu lãng [B7]
Đời rất [Em]yên bình
Mà lẽ thường [Am7]ra, tôi cần hay biết [D7]
Muốn nắm lấy [Gmaj7]chút vui tôi phải đau đớn [Cmaj7]
Muốn cất cánh mbay tim gần như chết [B7]
Thì mới [Em]yên được. [D] [Cmaj7] [Em] [D] [Cmaj7] [Em] [D] [Cmaj7] [B]
 
DK:
Chẳng cứ mình [Am7]tôi, bao đời nay thế [D7]
Tiếc đứt [Gmaj7]hơi những ngày xưa cũ [Cmaj7]
Có lẽ cũng chính [Am7]tôi riêng mình tôi thôi [B7]
Là cố níu cánh [Em]diều tuột dây bay [E7]mất
Chẳng ước được [Am7]sao không cầu mong sao [D7]
Ngước mắt ngắm sắc [Gmaj7]mây – thay vì cúi xuống [Cmaj7]
Kiếp sống ngắn [Am7]quá ôi! Chưa kịp thương yêu [B7]
Đã thấy hết [Em]đời, thì sao không [E7]khóc
Mình khóc thời [Am7]gian sum vầy bên nhau [D7]
Khóc nhớ ấu [Gmaj7]thơ mẹ yêu dấu [Cmaj7]
Khóc nhớ những [Am7]ngày vui giờ nơi đâu [B7]
Lúc ấy đã [Em]xa [D]cách [C]nay [Bm]triệu [Em]năm
 
2. Tìm về với tuổi [Am7]thơ con đường xưa ấy [D7]
Cây hoa trước [Gmaj7]hiên không màng tôi nữa [Cmaj7]
Thế giới ấm [Am7]êm không cần tôi nữa [B7]
Bỏ rơi bỏ [Em]rơi tôi rồi [E7]
Dù cố làm [Am7]thân, nhắc lại hôm xưa [D7]
Chúng vẫn [Gmaj7]im, câm lạnh như đá [Cmaj7]
Chúng ngó [Am7]mlơ không thèm quan tâm [B7]
Để mặc tôi [Em]một mình [D] [Cmaj7] [Em] [D] [Cmaj7] [Em] [D] [Cmaj7] [B]
 
(DK)
Lúc ấy đã [Em]xa [D]cách [C]nay [Bm]triệu [Em]năm
Lúc ấy đã [Em]xa [D]cách [C]nay [Bm]triệu [Em]năm
—————–

If you wanna study Cách Nay Triệu Năm (Million Years Ago) guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!