Ca dao tình Chúa in guitar acoustic version can be one of your loved song. Not only enjoying the song but you can play “Ca dao tình Chúa by Ngọc Kôn” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Ca dao tình Chúa guitar chords, you already visit to the best web site.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Ca dao tình Chúa music.

“Ca dao tình Chúa” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Ca dao tình Chúa by Ngọc Kôn Guitar Chords

ĐK. [Am]Bao la tình Chúa yêu con, bao [C]la tình Chúa yêu [Am]con
Tựa [G]như bể [Am] cả, bể [F]cả mỏi [Em]mòn tăm [Am]hơi.
 
[Am]Yêu con từ [G]thưở muôn đời, yêu [C]con từ thuở muôn [Am]đời
Từ [Dm]khi là khi chưa [Em]có mặt [C]trời là mặt [Am]trăng.
 
[Am]Yêu con gánh chịu bao lần, bao [C]nhiêu là nhiêu đổ [Am]vỡ
Vong [Dm]ân đổ [F]vỡ, vong [Em]ân tội [Am]tình.
 
[Am]Vì yêu, vì [C]yêu Chúa [G]chịu lặng [C]thinh
[Am]Mang bao nỗi khổ quên [C]mình, là [Em]mình vì [Am]con.
 
1. [Am]Từ trong hoang sơ hoang [C]sơ Chúa đã [G]định dựng nên [C]con.
[Am]Từ trong hư vô [F]hư vô Ngài [Am]đã tác nên hình [G]hài
[C]Ngài đã tác nên hình [Am]hài.
 
[Am]Ngài nuôi con, Ngài nuôi [C]con bằng [G]tình thương [C]yêu
Bằng thiên [Am]ân huyền nhiệm cao siêu.
Con không biết lấy [G]gì đền [F]đáp [Em]tình [Am]yêu.
 
ĐK. [Am]Bao la tình Chúa yêu con, bao [C]la tình Chúa yêu [Am]con
Tựa [G]như bể [Am] cả, bể [F]cả mỏi [Em]mòn tăm [Am]hơi.
 
[Am]Yêu con từ [G]thưở muôn đời, yêu [C]con từ thuở muôn [Am]đời
Từ [Dm]khi là khi chưa [Em]có mặt [C]trời là mặt [Am]trăng.
 
[Am]Yêu con gánh chịu bao lần, bao [C]nhiêu là nhiêu đổ [Am]vỡ
Vong [Dm]ân đổ [F]vỡ, vong [Em]ân tội [Am]tình.
 
[Am]Vì yêu, vì [C]yêu Chúa chịu lặng thinh
[Am]Mang bao nỗi khổ quên [C]mình, là [Em]mình vì [Am]con.
 
2. [Am]Từ trong xa xăm xa [C]xăm Chúa đã [G]định chọn riêng [C]con.
[Am]Từ trong vô minh [F]vô minh ân [Am]thánh giúp con phục [G]hồi
[C]Ơn thánh giúp con phục [Am]hồi.
 
[Am]Ngài nâng con, Ngài nâng [C]con bằng [G]nguồn ân [C]thiêng
Và đưa [Am]con vào hàng dân riêng.
Con không biết lấy [G]gì đền [F]đáp [Em]tình [Am]thương.
 
ĐK. [Am]Bao la tình Chúa yêu con, bao [C]la tình Chúa yêu [Am]con
Tựa [G]như bể [Am] cả, bể [F]cả mỏi [Em]mòn tăm [Am]hơi.
 
[Am]Yêu con từ [G]thưở muôn đời, yêu [C]con từ thuở muôn [Am]đời
Từ [Dm]khi là khi chưa [Em]có mặt [C]trời là mặt [Am]trăng.
 
[Am]Yêu con gánh chịu bao lần, bao [C]nhiêu là nhiêu đổ [Am]vỡ
Vong [Dm]ân đổ [F]vỡ, vong [Em]ân tội [Am]tình.
—————–

If you want to be master of Ngọc Kôn Ca dao tình Chúa guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!