Buông Bỏ Vẫn Là Yêu in guitar acoustic version can be one of the perfect song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Buông Bỏ Vẫn Là Yêu by Mai Fin” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Buông Bỏ Vẫn Là Yêu guitar chords, you’ve come to the right place.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Buông Bỏ Vẫn Là Yêu song.

“Buông Bỏ Vẫn Là Yêu” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Buông Bỏ Vẫn Là Yêu by Mai Fin Guitar Chords

[Bb]Những giọt buồn cứ [C]trôi [Dm]xóa đi vết son môi
[Bb]Ngày em biết trái [C]tim đi nhầm [Dm]lối
[Bb]Sao đời em vốn [C]không may [Dm]cứ đổi thay
[Gm]Còn vết [Am]thương cũ vẫn [Dm]đây
 
[Bb]Người con gái quá [C]yêu [Dm]đã tổn thương rất nhiều
[Bb]Nếu có thuốc [C]quên cho em [Dm]một liều
[Bb]Bây giờ giữa phố [C]đông [Dm]mà người cũng đau lòng
[Gm]Thôi ,để [Am]em yên được [Dm]không
 
Gào thét trong [Bb]lòng mắt cay [C]nồng [Am]lỡ hết bao hy [Dm]vọng
[Gm]Người nặng lòng luôn [C]là người đau [F]nhất
Ngày tháng sau [Bb]này chúng [C]ta [Am]chớ sống đọa [Dm]đày
[Gm]Còn thương em [Am]xin người hãy buông [Dm]tay
 
[Bb]Từ sâu trong đáy [C]tim [Dm]cứ vẫn luôn kiếm tìm
[Bb]Một bàn tay sẽ [C]lau nước mắt [Dm]cho em
[Bb]Tại sao em quá [C]tin ? [Dm]Cứ vấn vương chữ tình
[Gm]Tận cùng ôm nỗi [Am]đau riêng [Dm]mình
 
Gào thét trong [Bb]lòng mắt cay [C]nồng [Am]lỡ hết bao hy [Dm]vọng
[Gm]Người nặng lòng luôn [C]là người đau [F]nhất
Ngày tháng sau [Bb]này chúng [C]ta [Am]chớ sống đọa [Dm]đày
[Gm]Còn thương em [Am]xin người hãy buông [Dm]tay
 
Phút [Bb]giây mất [C]nhau, [Am]mãi cắt đứt về [Dm]sau
[Gm]Nếu có yếu [C]lòng ,xin đừng tìm [F]nhau
[Bb]…[C]…[Am]…[Dm]…[Gm]Nếu có kiếp [C]sau mình gặp [F]nhau.
Ngày tháng sau [Bb]này chúng [C]ta [Am]chớ sống đọa [Dm]đày
[Gm]Còn thương em xin [Am]người buông [Dm]tay .
—————–

If you want to learn Mai Fin Buông Bỏ Vẫn Là Yêu guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!