Buồn hãy đi đi in guitar acoustic version may be one of the best music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Buồn hãy đi đi by Trúc Giang” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Buồn hãy đi đi guitar chords, you have come to the best web site.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Buồn hãy đi đi song.

“Buồn hãy đi đi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Buồn hãy đi đi by Trúc Giang Guitar Chords

1. [Am] Buồn, buồn ơi là [F] buồn
Buồn sao theo [C] mãi, [A7] se sắt tim [Dm] mình
[G] Buồn, buồn quá buồn [Am] ơi
Lòng ta hoang [F] vắng đêm [G] đêm ngồi nhớ [E7] ai?

2. [Am] Buồn, buồn ơi là [F] buồn
Buồn ai gian [C] dối, [A7] quên nghĩa quên [Dm] tình
[G] Buồn, buồn ơi là [Am] buồn
Đời cô đơn [F] quá, mấy [E7] ai là bạn [Am] thân.

ĐK:
[Am] Tôi buồn cho tình [F] đời
Buồn cho lòng [Am] người thường là gian dối trên [E7] môi
[G] Ôi buồn cho đời [C] mình
Sao quá tin [G] yêu để giờ ôm nỗi cô [E7] liêu.

3. [Am] Buồn làm phai nhạt [F] tình
Làm cay đôi [C] mắt [A7] hiu hắt trong [Dm] lòng
[G] Buồn, buồn mãi còn [Am] đây
Làm tim tan [F] vỡ, có [E7] đâu là mộng [Am] mơ.

[F] Thôi buồn nữa mà [Dm] chi
[E7] Thôi buồn hãy đi [Am] đi
[F] Thôi buồn nữa mà [Dm] chi
[E7] Thôi buồn hãy đi [Am] đi.
—————–

If you wanna be master of Trúc Giang Buồn hãy đi đi guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!