Bức thư tình thứ hai played in guitar may be one of your loved music. Not only enjoying the song but you can play “Bức thư tình thứ hai by Đỗ Bảo” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Bức thư tình thứ hai guitar chords, you have visit to the right website.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Bức thư tình thứ hai music.

“Bức thư tình thứ hai” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Bức thư tình thứ hai by Đỗ Bảo Guitar Chords

Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương – Capo ngăn 1

Có [G] khi bước trên đường hun [Bm] hút
Em tự hỏi [Em] mình ta [E7] đang đi về [Am] đâu
Nếu ngày [Em] ấy em không đi về [D7] phía anh
Không gặp [C] nhau giờ này ta thế [D7] nào?

Có [G] khi nhìn kim đồng hồ [Bm] quay
Em tự hỏi [Em] mình ý [E7] nghĩa những phút [Am] giây
Nếu ngày [Em] ấy là một phút giây [D7] khác
Có [C] chắc mình trông thấy [D7] nhau?

Nếu thời gian có quay trở [G] lại
Ngày em gặp [C] anh, ngày cơn gió bồi [Bm] hồi
Em sẽ [C] vẫn bước về phía [Am] ấy
Phía tấm rèm [D7] buông khung cửa sổ nắng nơi anh [Bm] ngồi
Gọi [Em] em [Am] người xinh [D7] đẹp ơi

Hãy cứ gọi em như xưa anh đã [G] gọi
[Bm] Uh [C] uh uh… Nếu không [D7] gian có quay [G] trở lại
Đêm có nến [C] vàng đêm sắc hoa [G] tươi
Em sẽ [E7] vẫn đợi khoảnh khắc [Am] ấy
Khoảnh khắc thấy [D7] mùa hạnh phúc đang trào [Bm] dâng
Lặng [Am] nghe lời dịu dàng anh [D7] nói
Anh yêu em, anh yêu em rất [G] nhiều

Hát tăng 1 tone lên [A] ———

Có [A] khi bước trên đường hun [C#m] hút
Em tự hỏi [F#7] mình ta đang đi về [Bm] đâu
Nếu ngày [F#m] ấy em không đi về [C#m] phía anh
Không gặp [D] nhau giờ này ta thế [E7] nào?

Có [A] khi nhìn kim đồng hồ [C#m] quay
Em tự hỏi [F#7] mình ý nghĩa những phút [Bm] giây
Nếu ngày [F#m] ấy là một phút giây [C#m] khác
Có [D] chắc mình trông thấy [E7] nhau?

Nếu thời gian có quay trở [A] lại
Ngày em gặp [D] anh, ngày cơn gió bồi [C#m] hồi
Em sẽ [D] vẫn bước về phía [Bm] ấy
Phía tấm rèm [E7] buông khung cửa sổ nắng nơi anh [C#m] ngồi
Gọi [F#m] em [Bm] người xinh [E7] đẹp ơi

Hãy cứ gọi em như xưa anh đã [A] gọi
[C#m] Uh [D] uh uh… Nếu không [E7] gian có quay [A] trở lại
Đêm có nến [D] vàng đêm sắc hoa [A] tươi
Em sẽ vẫn [D] đợi khoảnh khắc [Bm] ấy
Khoảnh khắc thấy [E7] mùa hạnh phúc đang trào [C#m] dâng
Lặng [Bm] nghe lời dịu dàng anh [E7] nói
Anh yêu em, anh yêu em rất [A] nhiều

Nhìn [Bm] theo đường hun hút còn [E7] xa
Xin cám ơn, những điều đã [A] qua
Gọi [Bm] anh người đương thời [E7] ơi
Em yêu anh, em yêu anh rất [A] nhiều
—————–

If you want to be master of Đỗ Bảo Bức thư tình thứ hai guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search button in this page, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!