Bóng mát đời con played in guitar can be one of your loved music. Not only hearing the song but you can play “Bóng mát đời con by Võ Đảm” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Bóng mát đời con guitar chords, you have come to the right place.

Yes, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the song.

“Bóng mát đời con” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Bóng mát đời con by Võ Đảm Guitar Chords

1. Trên bước đường xa một chiều con [Em] về
Bao năm tháng dài làm thân viễn [G] xứ [Em]
Thấp thoáng từ [D] xa dáng cha lưng [A] còng
Bao [D] năm sương gió trên [Bm] đồng
Nhìn [A] cha xót xa trong [Em] lòng.

2. Gánh cả đàn con gánh cả cuộc [Em] đời
Nên thân héo gầy bạc phơ mái [G] tóc [Em]
Bao nỗi niềm [D] riêng dấu trong âm [A] thầm
Đôi [D] vai sương gió phong [Bm] trần
Để [A] con thấy được mùa [Em] xuân.

ĐK:
Rồi [Em] khi con khôn lớn nên [D] người
Rời [E7] xa mái ấm gia [A] đình
Xa con [Em] đò rời xa chốn [G] quê
Đêm [A] đêm thao thức canh [G] thâu
Gió đông se [Bm] lạnh mà [D] cha vẫn mỏi mòn [G] trông.

Rồi [Em] khi con về đến bên [D] sông
[E7] Nước mắt cha lưng [A] tròng
Vui trong [Em] lòng nào ai hay [D] biết
Tình [Bm] cha như mây trời bao [A] la
Gánh con gánh đời gánh bao nhọc [B7] nhằn nào đâu thảnh [Em] thơi.

3. Cho dẫu ngược xuôi tận miền phương [Em] trời
Con luôn nhớ về miền quê yêu [G] dấu [Em]
Năm tháng tuổi [D] thơ mãi luôn tuyệt [A] vời
Công [D] cha như núi ngất [Bm] trời
Chở [A] che cả cuộc đời [Em] con.
—————–

If you wanna be master of Võ Đảm Bóng mát đời con guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!