Bóng chiều xưa played in guitar may be one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Bóng chiều xưa by ” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Bóng chiều xưa guitar chords, you just visit to the right web site.

Yeah,Ya, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Bóng chiều xưa music.

“Bóng chiều xưa” guitar chords has Tango rhythm and included in “” album.

Bóng chiều xưa by Guitar Chords

Một chiều ái [A] ân [Bm]
Say hồn [E] ta bao [A] lần
Một trời đắm duyên [A] thơ [Bm]
Cho đời [E] bao phút ơ [A] thờ

Ngạt ngào sắc [E] hương [A]
Tay cầm tay luyến [D] thương [Bm]
Đôi mắt em [D] nhìn càng
Say đắm mơ [A] màng
Nào thấy [E] đâu sầu [A] vương

Một chiều bên [A] nhau
Một chiều vui [F#m] sống
Quên phút tang [Bm] bồng [D]
Em ơi nhớ [E] chăng
Xa em anh [B] hát
Khúc ca nhớ [E] mong [A]

Một chiều gió [E] mưa [A]
Anh về thăm chốn [D] xưa [Bm]
Non nước u [D] buồn
Nào đâu bóng cố [A] nhân
Lòng xót [E] xa tình [A] xưa

Lâng lâng chiều [A] mơ
Một chiều bâng khuâng đâu nguồn thơ
Mây vương sầu [F#m] lan
Gió ơi đưa [B] hồn về làng [E] cũ
Nhắn [A] thầm lời nguyện [B] ước
Trong chiều [E] xưa [A]

Thương nhau làm [A] chi
Âm thầm lệ vương khi biệt ly
Xa xôi còn [F#m] chi
Vô tình em [Bm] nhớ mối duyên hờ
Tình như mây [B] khói bóng ai xa [E] mờ

Một chiều ái [A] ân [Bm]
Say hồn [E] ta bao [A] lần
Một trời đắm duyên [A] thơ [Bm]
Cho đời [E] bao phút ơ [A] thờ

Ngạt ngào sắc [E] hương [A]
Tay cầm tay luyến [D] thương [Bm]
Đôi mắt em [D] nhìn càng
Say đắm mơ [A] màng
Nào thấy [E] đâu sầu [A] vương.
—————–

If you wanna learn Bóng chiều xưa guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!