Bóng chiều tà played in guitar may be one of your loved song. Not only enjoying the song but you can play “Bóng chiều tà by Nhật Bằng” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Bóng chiều tà guitar chords, you have come to the best website.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Bóng chiều tà song.

“Bóng chiều tà” guitar chords has Tango rhythm and included in “” album.

Bóng chiều tà by Nhật Bằng Guitar Chords

Chiều ơi về [Am] đâu
Chiều đi lòng nhớ bao nỗi u [Dm] sầu
Chiều sương im [E7] lắng buồn
Mờ xa đôi cánh chim lùa theo [Am] gió

Chiều xa ngoài [Am] khơi
Thuyền theo giòng nước về chốn xa [Dm] vời
Cành hoa phai [E7] sắc tàn
Còn đâu trăng sáng mơ bên vườn [Am] lan

Nhưng giấc mơ [Am] tan
Vương theo gió bao cung [C] đàn
Đâu dáng duyên [G] xưa
Một chiều thu ta còn [E7] nhớ

Nhớ hồi còn [Am] thơ
Vai kề vai trong tiếng [Dm] tơ
Tuy xa vắng ta vẫn [E7] mong chờ
Chiều sao hờ hững lạnh lùng thờ [Am] ơ
—————–

If you wanna study Nhật Bằng Bóng chiều tà guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!