Bình ca 7 (Lời chào bình yên) played in guitar can be one of your liked music. Not only hearing the song but you can play “Bình ca 7 (Lời chào bình yên) by Phạm Duy” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Bình ca 7 (Lời chào bình yên) guitar chords, you already visit to the perfect site.

Yes, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Bình ca 7 (Lời chào bình yên) music.

“Bình ca 7 (Lời chào bình yên)” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Bình ca 7 (Lời chào bình yên) by Phạm Duy Guitar Chords

1. [Em] Mang giầy giớ tốt, mang [B7] khăn áo [Em] lành
Tôi chào đất nước tôi [B7] nay thái [Em] bình
Tôi cúi lưng xin chào anh
[Am] Tôi đứng lên, tôi chào em
[G] Tôi vói lên cao, chào đức [B7] tin.

[Em] Tôi chào sáng sớm, ban [B7] trưa, xế [Em] chiều
Ðêm về vẫn cứ chưa [B7] thôi cúi [Em] chào
Tôi thấy trong tôi mừng reo
[Am] Tôi thấy chung quanh chào nhau
[G] Tôi cũng không [B7] quên chào đứa tôi [Em] đâu.

[E] Lời… lời chào bình [A] yên!
[B7] Lời… lời chào bình [E] yên!

2. [Em] Xin chào những bác nông [B7] dân ít [Em] lời
Cho đời những miếng cơm [B7] thơm sức [Em] người
Xin bác công nhân nghỉ ngơi
[Am] Xin bác thương gia về chơi
[G] Nghe sĩ dân tôi chào tiếng [B7] vui.

[Em] Tôi chào chiến sĩ đang [B7] ôm súng [Em] ngồi
Bên bờ suối vắng ngâm [B7] thơ tối [Em] ngày
Tôi sẽ đi theo thiện nhân
[Am] Ra chốn tôn nghiêm niệm kinh
[G] Rung tiếng chuông [B7] ngân chào khắp muôn [Em] dân.

[E] Lời… lời chào bình [A] yên!
[B7] Lời… lời chào bình [E] yên!

3. [Em] Tôi chào vũng nước trong [B7] xanh, tháng [Em] hè
Tôi chào tấm áo bông, [B7] đêm rét [Em] về
Xin cám ơn hoa mùa xuân
[Am] Hôn gió thu trên đồi non
[G] Yêu nắng mưa theo ngày, tháng, [B7] năm.

[Em] Tôi chào đứa bé sơ [B7] sinh khóc [Em] oà
Tôi chào đám cưới đi [B7] ngang trước [Em] nhà
Tôi vẫy tay theo nhịp xe
[Am] Ðưa đám ma trên đường xa
[G] Tôi muốn thăng [B7] hoa cuộc sống đi [Em] qua.

[E] Lời… lời chào bình [A] yên!
[B7] Lời… lời chào bình [E] yên!

4. [Em] Tôi chào trái đất xinh [B7] xinh giữa [Em] trời
Tôi chào thế giới chung [B7] nhau giống [Em] người
Chia với nhau dăm biển to
[Am] Dăm núi cao băng lạnh co
[G] Hay mấy khu sa mạc nắng [B7] khô

[Em] Tôi chào ý nghĩ chia [B7] vui chúng [Em] mình
Chia buồn, sẽ sống chung [B7] nhau thái [Em] bình
Chia nước ngon, chia hột cơm
[Am] Chia áo khăn, chia mảnh tôn
[G] Ta bắt tay [B7] nhau chào tiếng hân [Em] hoan.

[E] Lời… lời chào bình [A] yên!
[B7] Lời… lời chào bình [E] yên!
—————–

If you wanna learn Phạm Duy Bình ca 7 (Lời chào bình yên) guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!