Biệt Khúc Chờ Nhau played in guitar may be one of the perfect song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Biệt Khúc Chờ Nhau by Ái Phương” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Biệt Khúc Chờ Nhau guitar chords, you just come to the best web.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Biệt Khúc Chờ Nhau song.

“Biệt Khúc Chờ Nhau” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Biệt Khúc Chờ Nhau by Ái Phương Guitar Chords

[F]Mây giăng giăng sâu cõi [Fmaj7]tình
Chìm trong [Dm]trắng xoá mưa
bụi nhoà[F]Mây giăng giăng sâu cõi [Fmaj7]tình
Chìm trong [Dm]trắng xoá mưa bụi nhoà
Tình ta [Bb]vẫn quyến luyến như bao [F/A]giờ
Đèn đêm [Gm7]lấp lánh góc [C]phố quen
 
Cho dù [Asus4]phong ba, [A7]cùng nhau trải [Dm]qua [Dm7]
Sẽ là [Bb]hạnh phúc [Bdim]trọn vẹn đôi [C]ta [C7]
 
Dù [F]gió mây giăng lắm bụi nhoà
[Am7]Trong con tim anh là [Dm7]đất trời
Giống [C/E]như 2 ta đã gặp từ [Bb]lâu, cớ [Am7]
sao chuyện tình mình phải [Dm7]cách rời
Một tiếng [Bbmaj7]hát khẽ cất khung trời
[Bdim]nhỏ, nước mắt không ngừng [Csus4]rơi [C]
 
Dù [F]gió mây giăng lắm bụi nhoà
[C/E]Trên cao nguyên xanh hay [Dm7]biển rộng
Khắp [C/E]nơi em luôn thấy bóng hình [Bb]anh
Vẫn [Am7]luôn mong tin anh cho dẫu [Dm7]bao ngày
Chờ đợi [Bbmaj7]mãi, cứ thế mong người [Bdim]mãi
Có lúc nào gặp [C]nhau…
Em mãi [Fsus4]chờ… [F]
Tình ta [Bb]vẫn quyến luyến như bao [F/A]giờ
Đèn đêm [Gm7]lấp lánh góc [C]phố quen
 
Cho dù [Asus4]phong ba, [A7]cùng nhau trải [Dm]qua [Dm7]
Sẽ là [Bb]hạnh phúc [Bdim]trọn vẹn đôi [C]ta [C7]
 
Dù [F]gió mây giăng lắm bụi nhoà
[Am7]Trong con tim anh là [Dm7]đất trời
Giống [C/E]như 2 ta đã gặp từ [Bb]lâu, cớ [Am7]
sao chuyện tình mình phải [Dm7]cách rời
Một tiếng [Bbmaj7]hát khẽ cất khung trời
[Bdim]nhỏ, nước mắt không ngừng [Csus4]rơi [C]
 
Dù [F]gió mây giăng lắm bụi nhoà
[C/E]Trên cao nguyên xanh hay [Dm7]biển rộng
Khắp [C/E]nơi em luôn thấy bóng hình [Bb]anh
Vẫn [Am7]luôn mong tin anh cho dẫu [Dm7]bao ngày
Chờ đợi [Bbmaj7]mãi, cứ thế mong người [Bdim]mãi
Có lúc nào gặp [C]nhau…
Em mãi [Fsus4]chờ… [F]
—————–

If you want to be master of Ái Phương Biệt Khúc Chờ Nhau guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!