Biển mặn tình anh in guitar acoustic version may be one of your loved song. Not only enjoying the song but you can play “Biển mặn tình anh by Hồng Xương Long” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Biển mặn tình anh guitar chords, you just come to the right page.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that music.

“Biển mặn tình anh” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Biển mặn tình anh by Hồng Xương Long Guitar Chords

Anh đến quê [A] em xóm nhỏ miền xa
Khi lòng [F#m] anh biết yêu lần đầu
[D] Em hát dân ca ước hẹn ngày [F#m] sau
Mong tình như biển không nhạt [D] màu
Như nụ [E] hoa ngát hương lần [A] đầu
Tiếng yêu [F#m] nào còn nghe xuyến [E] sao

Khi gió đông [A] sang quấn về làng quê
Mấy bản [F#m] trắng nẻo đi đường về
[D] Em bước ra đi chẳng đợi chờ [F#m] nhau
Anh lặng lẽ bước theo giọt [D] sầu
Đi về [E] miền biển xô dạt [A] dào
Sóng đêm [E7] ngày mà người hay [A] đâu

[F#m] Ơi ơi hò ơi [E] hò xin đừng [F#m] hỏi sao biển [E] mặn
Xin đừng [E] hỏi biển sao chẳng [A] lặng
Thuyền ra [E] khơi xuôi về bến lạ anh buồn ngẩn [A] ngơ
Người [F#m] ơi, người ơi có biết hay [Bm] chăng
Có em mơ [E] mộng âm thầm chiều [Bm] vương
Ai [F#m] về ai [D] về cho lòng nàng [E] thương
Rồi đi xa hoài đôi đường người [Bm] ơi

[F#m] Ơi ơi hò ơi [E] hò xin đừng [F#m] hỏi lòng anh có [E] buồn
Xin đừng [E] để biển xanh lắm [A] buồn
Bởi thương [E] nhau lên giờ tim mình nghe từng giọt [A] đau
Người [F#m] ơi người ơi người đi có nhớ hay [Bm] chăng
Có hay xóm [E] nhỏ bao lần đổ [Bm] mưa
Cho [F#m] dù cho [D] dù ko còn đò [E] đưa
Tình tôi vẫn đợi cho vừa lòng [A] em
—————–

If you wanna be master of Hồng Xương Long Biển mặn tình anh guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!