Biến đổi đời con played in guitar maybe one of the perfect song you liked. Not only hearing the song but you can play “Biến đổi đời con by Lm. Thái Nguyên” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Biến đổi đời con guitar chords, you already visit to the perfect web.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the song.

“Biến đổi đời con” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Biến đổi đời con by Lm. Thái Nguyên Guitar Chords

ĐK: Biến [Am] đổi đời con Chúa [F] ơi khi [G] con nghe lời Chúa [C] dạy
Khi [G] con kết hiệp với [Am] Chúa khi [G] con nguyện cầu thiết [E7] tha
Biến [Am] đổi đời con Chúa [F] ơi cho [G] nên tươi mới rạng [C] ngời
Tình [Am] yêu nồng thắm không [Dm] vơi ngày [Em] thêm giống Chúa [Am] mọi nơi

1. Con sống trong [C] Ngài
Tâm con [G] luôn khát khao [Am] hoài một cuộc đời [G] đổi mới Chúa [C] ơi
[Em] Lòng còn ngủ [G] say chưa đổi thay
[Em] tình đời trả [F] vay vẫn còn đây [Dm] bao vấn vương [G] này
[F] Ngày ngày con [C] sống niềm cậy trông [E] nơi lòng nhân [F] Chúa
Nguồn [Em] sống mới đời [Am] con

2. Con bước theo [C] Ngài
Tâm tư [G] thôi hết u [Am] hoài lòng miệt mài [G] niềm tin chẳng [C] phai
[Em] Hằng ngày con [G] vui mong gặp Chúa
[Em] để được đổi [F] thay tim hồng say, [Dm] yêu mến dâng [G] đầy
[F] Lòng này chờ [C] mong được hiệp thông [E} nên một với [F] Chúa
Nguồn [Em] ánh sáng đời [Am] con

3. Dâng Chúa mỗi [C] ngày
Tim con [G] khao khát dâng [Am] đầy tình của Ngài [G] niềm vui của [C] con
[Em] Đặt trọn niềm [G] tin con vào Chúa,
[Em] đời con sợ [F} chi bao hiểm nguy, [Dm] có Chúa lo [G] gì.
[F] Mọi sự rồi [C] đây sẽ đổi thay [E] trong vòng tay [F] Chúa
Nguồn [Em] phúc đức đời [Am] con.
—————–

If you want to be master of Lm. Thái Nguyên Biến đổi đời con guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!