Bến Thượng Hải played in guitar might be one of the good song you loved. Not only hearing the music but you can play “Bến Thượng Hải by ” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Bến Thượng Hải guitar chords, you’ve come to the best page.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Bến Thượng Hải music.

“Bến Thượng Hải” guitar chords has Chachacha rhythm and included in “” album.

Bến Thượng Hải by Guitar Chords

Biển [Am] vẫn dạt [G] dào làm sao [Am] quên tháng năm xưa đẹp biết [Dm] bao
Và nơi [Em] đó bao [Am] người đời liệt [Dm] oanh bước chân trên vinh nhục thăng [G7] trầm
 
Biển [Am] sóng đời [G] đời làm nên [Am] giông tố xua đi vạn đắm [Dm] say
Ai [Em] mất ai [Am] còn dòng thời [Dm] gian vẫn [G] trôi âm thầm người [C] ơi
 
Yêu thương hờn [F] nghen năm tháng đua [Em] chen
Oanh liệt [Dm] đó suy [G7] tàn hay [C] đó
Đôi ta gặp [Em] nhau giữa chốn phong [Am] ba
Ngàn [Dm] đời mặc [D7] sóng gió theo thời [G] gian
 
Biển [Am] vẫn tuyệt [G] vời lòng ta [Am] tha thiết yêu thương tình khó [Dm] phai
Năm [Em] tháng dãi [Am] dầu mình cùng [Dm] nhau vẫn [G7] luôn tin vào ngày [C] mai
 
Yêu anh hờn [F] anh anh biết cho [Em] chăng
Ân tình [Dm] đã tan [G7] thành mây [C] khói
Em ơi hờn [Em] nghen xoá dấu yêu [Am] thương
Tình còn [Dm] gì ngoài [D7] những xót xa mà [G] thôi
 
Biển [Am] vẫn một [G] màu màu xanh [Am] thân ái sao chưa tìm đến [Dm] nhau [G]
Giông [Em] tố qua [Am] rồi mình cùng [Dm] nhau sánh [G7] vai xây mộng ngày [C] mai
—————–

If you want to be master of Bến Thượng Hải guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!