Bến nước tình quê in guitar acoustic version might be one of your favourite music. Not only enjoying the song but you can play “Bến nước tình quê by ” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Bến nước tình quê guitar chords, you already come to the perfect page.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Bến nước tình quê song.

“Bến nước tình quê” guitar chords has Valse rhythm and included in “” album.

Bến nước tình quê by Guitar Chords

1. Chiều thu [G] xưa nàng quay tơ dệt đầy thơ
Chiều thu [D] nay tình thương vay lánh xa [G] mờ
Thuyền duyên trôi về xa xôi có thấu [D] chăng?
Đàn xuân mơ chùng đường tơ em hoài [G] trông.

2. Ngày vinh [G] quang đàn hoà vang về làng thôn
Cùng vui [D] say đồng nương khoai với luống [G] cầy
Dệt tơ vương ngàn yêu đương luyến tháng [D] ngày
Lều tranh nương niềm uyên ương gió hương [G] nguyền.

ĐK:
Ngồi [C] đây em quay tơ lòng [D] em như bơ vơ
Thời [G] gian trôi lênh đênh mơ [C] mộng
Nhìn [G] trăng lên bên sông hồn [Em] em thêm bâng khuâng
Vì [Am] ai nơi tha [D] phương bẽ [G] bàng.

3.Ngày chinh [G] chiến còn tan biến mùa chia phôi
Màn sương [D] rơi ngàn mây lơi úa ven [G] trời
Người ra đi từ chia ly lắng tin [D] hồng
Vườn dâu mang tình quan san em chờ [G] mong.
—————–

If you wanna study Bến nước tình quê guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search button in this page, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!