Bên kia sông in guitar acoustic version can be one of the good song you liked. Not only hearing the song but you can play “Bên kia sông by ” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Bên kia sông guitar chords, you already come to the perfect page.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Bên kia sông song.

“Bên kia sông” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Bên kia sông by Guitar Chords

1. Này người [G]yêu, người yêu em [G]ơi ! Bên kia [C]sông là ánh mặt [G]trời
Này người [G]yêu, người yêu em [A]hỡi ! Bên kia [D7]đồi cỏ hoa đan [G]lối
Bên kia [Bm]núi, núi cao chập [C]chùng, bên kia [Cm]suối, suối réo [G]lạnh lùng
Là bài [D7]thơ toàn chữ hư [G]vô. [C] [G]
 
Này người yêu em [G]ơi ! Cho [G7]anh nồng ấm cuộc [C]đời
Hoa [C]thơm có ánh mặt [G]trời. Ôi ! núi [D7]mừng vì mây đến [G]rồi !
Này người yêu, người yêu em [D7]hỡi ! Yêu [G]nhau mình đưa nhau [G]tới
Bước [C]nhẹ và nói bên [A]môi, nói cho [D7]vừa … mình anh nghe [G]thôi ! [C] [G]
 
2. Này người [G]yêu, người yêu em [G]ơi ! Bên kia [C]sông đường vẫn còn [G]dài
Này người [G]yêu, người yêu em [A]hỡi ! Bên kia [D7]đồng cỏ non đan [G]lối
Trong cơn [Bm]gió, thoáng nghe nụ [C]cười, trong khe [Cm]núi, thánh thót lòng [G]người
Lòng đòi [D7]tình vật vã khôn [G]nguôi. [C] [G]
 
Này người yêu em [G]ơi ! Đêm [G7]đêm lòng vỗ tình [C]dài
Dây [C]xanh quấn quít vào [G]đời. Cho trái [D7]tình nở trên tiếng [G]cười
Này người yêu, người yêu em [D7]hỡi ! Bên [G]trong lòng nôi êm [G]ái
Giắt [C]nhẹ từng cánh sao [A]rơi, sẽ âm [D7]thầm … mình anh nghe [G]thôi ! [C] [G]
—————–

If you want to study Bên kia sông guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!