Bên gối mộng played in guitar may be one of your liked music. Not only enjoying the song but you can play “Bên gối mộng by Phạm Thế Mỹ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Bên gối mộng guitar chords, you just come to the perfect web.

Yes, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the music.

“Bên gối mộng” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Bên gối mộng by Phạm Thế Mỹ Guitar Chords

1. Ðêm nay gió mưa có về nơi rừng [Dm] núi [F] [Gm]
Thương anh chiến [Dm] binh dãi dầu quên đời [Bb] vui [Gm] [Dm]
Ngoài hiên mưa [Dm] rơi mưa rơi như nhắc em
Nhớ hôm ra đi tay nắm [Bb] tay mắt [Gm] anh đẹp sáng [A7] ngời.

2. Trong mơ thấy trăng hé cười bên bờ [Dm] suối [F] [Gm]
Xinh xinh những [Dm] cô gái rừng đang đùa [Bb] vui [Gm] [Dm]
Ngàn cây rung [Dm] rinh, rung rinh in bóng anh
Súng trên tay hiên ngang dưới [Bb] trăng giữa [Gm] khung trời mờ [Dm] sương.

ĐK:
Anh hỡi anh [Gm] ơi, người [Bb] trai say tranh [Dm] đấu
Vui câu hát giữa rừng [A] sâu
Anh hỡi anh [Gm] ơi, hậu [Bb] phương đang trông [Dm] chờ
Những trai [A] hùng giết thù chung [C] gìn giữ non [A] sông

Anh hỡi anh [Gm] ơi, còn [Bb] em say câu [Dm] hát
Ðem thương mến reo ngàn [A] nơi
Nơi chốn xa [Gm] xôi, nằm [Bb] mơ anh thấy [Dm] gì
Xác quân [A] thù ngập rừng [Gm] sâu hay thấy em [Dm] sầu.

3. Thương anh gối đêm ấp mộng quên niềm [Dm] nhớ [F] [Gm]
Cho anh vững [Dm] tâm giết thù nơi tiền [Bb] tuyến [Gm] [Dm]
Ngoài hiên mưa [Dm] rơi mưa rơi anh hỡi anh
Ước sao đêm nay bên suối [Bb] mơ có [Gm] em cùng đùa [Dm] vui.
—————–

If you want to study Phạm Thế Mỹ Bên gối mộng guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!