Bến duyên lành in guitar acoustic version might be one of the good music you loved. Not only hearing the music but you can play “Bến duyên lành by Phạm Thế Mỹ” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Bến duyên lành guitar chords, you’ve visit to the best page.

Yups, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that music.

“Bến duyên lành” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Bến duyên lành by Phạm Thế Mỹ Guitar Chords

1. Ai đi [Dm] qua trên bến nước làng tôi
Dừng chân [Gm] nghe cô lái hát khoan [Dm] hò
Hò [Bb] ơi đây bến tự [C] do
Trăng nước [F] xuôi dòng [Gm] trôi
Chim trắng bay ngàn [Am] lối.

Trăng lên [Dm] khơi chênh chếch bóng đầu non
Để em [Gm] tôi buông mái ngắm trăng [Dm] tròn
Hò [Bb] khoan, đây bến đò [C] ngang
Soi bóng [F] con thuyền [Gm] nan
Ta đắp [C] xây mộng [Dm] vàng.

ĐK:
Mai [F] về ngược sóng Đồng [Gm] Nai
Sông [Bb] dài [Am] lại thắm tình [Dm] ai
Đời có [F] em quên lầm [Gm] than
Ruộng lúa [C] kia cho thơm [Dm] vàng
Đời nghèo thêm dịu [Bb] dàng khoan hoà [F] khoan.

Lặng [Dm] nghe tiếng sáo diều trôi
Ruộng [Gm] xanh [C] ai tưới mồ [F] hôi
Để [Gm] cho cô gái làng [Dm] tôi
Áo lành thêm [Am] trắng
Rồi thắm đôi môi [Dm] cười.

2. Đây quê [Dm] tôi cao vút bóng dừa xanh
Đời êm [Gm] trôi trong mái lá dịu [Dm] lành
Về nơi [Bb] đây xem bóng cò [C] bay
Xem nắng [F] lên vàng [Gm] cây
Xem lúa xanh mùa [Am] cấy.

Yêu thương [Dm] nhau tay giữ lấy bàn tay
Dù mai [Gm] sau mưa nắng có phai [Dm] màu
Này trăng [Bb] ơi vui mái chèo [C] đôi
Trăng thấm [F] duyên tình [Gm] tôi
Trăng ấm [C] êm cuộc [Dm] đời.
—————–

If you wanna be master of Phạm Thế Mỹ Bến duyên lành guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!