Bến đợi played in guitar maybe one of your favourite music. Not only hearing the song but you can play “Bến đợi by Hoài Nam” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Bến đợi guitar chords, you have visit to the right web.

Yups, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that music.

“Bến đợi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Bến đợi by Hoài Nam Guitar Chords

1. Làm thân [Em] gái ai không mơ gặp bến trong cho khỏi thẹn má hồng
Vì non [Am] sông anh ra đi dù thương [G] nhớ bến xưa xin mãi đợi [Em] chờ
Đời lính [B7] chiến anh không muốn gì hơn xin em đừng dối [Em] lừa
Nếu biết anh vì [Am] ai tháng năm vẫn miệt [B7] mài nợ đời trong kiếp [Em] trai

ĐK:
Bến nào [C] trong cho [Em] bằng trên bến [G] mộng
Như vọng cũ chưa [C] tròn em [Em] có nhớ hay [B7] không
Người đi đâu có vui [D] gì khi tuổi xuân [B7] thì trên bến đợi sầu [Em] bi

2. Dù thương [Em] nhớ qua bao năm tròn ước mơ xin em vẫn cứ chờ
Một ngày [Am] mai khi non sông tàn chinh [G] chiến chắc em anh hết ưu [Em] phiền
Tình yêu [B7] đó em ơi có gì vui khi hoa nở bến [Em] đợi
Đón cánh chim ngàn [Am] nơi đã bay trở lại [B7] rồi thuyền tình đêm lứa [Em] đôi.
—————–

If you want to be master of Hoài Nam Bến đợi guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this page, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!