Bến Đò Chiều Mưa in guitar acoustic version may be one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “Bến Đò Chiều Mưa by Ngọc Sơn” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Bến Đò Chiều Mưa guitar chords, you have visit to the best website.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Bến Đò Chiều Mưa music.

“Bến Đò Chiều Mưa” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Bến Đò Chiều Mưa by Ngọc Sơn Guitar Chords

[E]Thiệp hồng đưa tin [Am]mừng
Chiều nay em lên xe [Am]hoa
Bến đò chiều mưa [Am]dầm
Làm sao anh đến tiễn [Dm]đưa
Mưa rơi giăng giăng [E]đò đâu không ghé [F]
Đưa dùm tôi qua đó để [Dm]tiễn người sang sông [E7]
[E]Đóa hồng yêu anh trồng [Am]
Giành riêng cho em vu [Am]qui
Cánh hồng buồn âm [Am]thầm
Chiều mưa hoa cũng khóc [Dm]theo
Em lên xe hoa [E]về vui duyên mới [F]
Anh ngồi đây trông [Dm]ngóng
Thương bóng [E]con đò sang sông [Am]
[G]Mưa ơi thôi rơi [C]
Đò đâu đưa mau, [Dm]sang kịp bên kia [Am]
Tiễn em lần [Am]cuối
Đến giờ tiếng pháo sang [Dm]sông
Bước chân lỡ [E7]làng
[G]Mưa rơi không nguôi [C]
Đò xuôi đưa em [Dm]theo chồng hôm nay [Am]
Tiễn em chiều [Am]ấy
Nát lòng anh đến trăm [E]chiều
Thế thôi hết [Am]rồi.
Thôi chia tay [Am]nhau, chiều mưa ngăn lối [F]
Con đò xưa không đến, [Dm]biết lấy gì đưa em. [Am]
Thôi chia tay [Am]nhau, chiều mưa ngăn lối [F]
Con đò xưa không đến, [Dm]biết lấy gì [E7]đưa em. [Am]
—————–

If you want to study Ngọc Sơn Bến Đò Chiều Mưa guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!