Bên đây hoàng hôn in guitar acoustic version can be one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Bên đây hoàng hôn by Trường Sa” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Bên đây hoàng hôn guitar chords, you already visit to the perfect web.

Yups, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Bên đây hoàng hôn song.

“Bên đây hoàng hôn” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Bên đây hoàng hôn by Trường Sa Guitar Chords

1. Người [Am] đứng bên [E7] kia nơi chân trời [Am] xa
Ta [G] ngóng bên đây hoàng [C] hôn nơi đâu không [Am] cùng
Biển hát miên [Dm] man như than như [E7] van
Sao [Dm] biết ta mong đợi [Am] gì ôi đường [E7] dài xứ người.

Hỏi [Am] gió nơi [E7] đâu bao con thuyền [Am] trôi
Sóng [G] nước bao la biển [C] khơi [Am] buồn vui ai [E7] biết
Bài [Am] hát thiên [Dm] thu như đang âm [E7] vang
Biển nhắc cho ta một [Am] ngày ngày tháng [E7] cũ xa [Am] xăm.

ĐK:
[A] Ôi ngày nào biển xanh một ngày của [D] giấc mơ yên [A] bình
[E7] Khi mặt trời còn lên tình yêu thôi [D] thúc giữa bình [E7] minh
[A] Mơ về một dòng sông người tìm về [D] với nhau mong [A] chờ
[E7] Nhưng chỉ còn là mơ biển đời sao [D] biết đâu là [A] bờ.

2. Chiều [Am] xuống mênh [E7] mông nơi chân trời [Am] xa
Ta [G] ngóng theo mây hoàng [C] hôn bay đi không [Am] cùng
Biển dưới chân [Dm] ta như đang ngân [E7] nga
Hãy [Dm] nói cho ta điều [Am] gì hay một [E7] lời ước hẹn.

Một [Am] sớm mai [E7] đây ta xây lầu [Am] mơ
Trên [G] bãi hoang vu triều [C] dâng [Am] lầu tan theo [E7] sóng
Chỉ [Am] thấy bơ [Dm] vơ trong đêm chơi [E7] vơi
Ta hát ru ta bùi [Am] ngùi sầu [E7] viễn xứ khôn [Am] nguôi.
—————–

If you wanna learn Trường Sa Bên đây hoàng hôn guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!