Bầu trời của con in guitar acoustic version can be one of your loved song. Not only hearing the song but you can play “Bầu trời của con by Lý Hào Nam” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Bầu trời của con guitar chords, you just visit to the best place.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that music.

“Bầu trời của con” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Bầu trời của con by Lý Hào Nam Guitar Chords

1. Mẹ [Em] tôi năm tháng dài tần tảo nuôi [Am] con
Mong đến [D] ngày nhìn thấy con [G] yêu
Được tài [Am] danh là niềm vui của [Bm] mẹ.

2. Nhìn [Em] cha tóc điểm bạc mà lòng vẫn không [Am] yên
Lo lắng [D] vì chuyện của con [G] yêu
Con luôn [Bm] là con nhỏ của mẹ [Em] cha.

ĐK:
Tình cha ấm [C] áp như vầng [Em] trăng rọi bước con từng [Am] ngày
Tình mẹ bao [D] la như đại dương luôn chan chứa tình [G] thương
Con sợ mai [D] này rồi một [Bm] ngày người bỏ con [G] đi
Thì làm [F#m] sao thật tâm con nào đâu dám [Bm] nghĩ.

Bầu trời soi [C] sáng suốt đời [Em] con là cha và [Am] mẹ
Người là vầng [D] dương soi đời con trong suốt chặng đường [G] xa
Con chỉ mong [D] rằng cha mẹ [Bm] còn còn mãi bên [G] con
Với con cha [D] mẹ là tất [Bm] cả là bầu trời của [Em] con.
—————–

If you wanna study Lý Hào Nam Bầu trời của con guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this site, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!