Bất chợt trên bến đò ngang played in ukulele can be one of your loved song. Not only hearing the song but you can play “Bất chợt trên bến đò ngang by ” using ukulele too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you must know its ukulele chords.

Whether you are looking for Bất chợt trên bến đò ngang ukulele chords, you’ve visit to the best web site.

Yups, ukulele is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth ukulele will feel to play Bất chợt trên bến đò ngang music.

“Bất chợt trên bến đò ngang” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Bất chợt trên bến đò ngang by ukulele Chords

Một [Am] chiều qua bến [C] đò ngang
Tình [Dm] cờ nghe bài [C] hát cũ
[G] Người hành khất [C] mù và cô gái [E7] nhỏ
Cây guitar lạc phím tự [Am] bao giờ

Cô [Am] gái hát nỗi đau [Dm] mênh mông của người [G] tình phụ
Chiều mưa [E7] bay hiu hắt dòng sông
Khách qua [G] đò cuối năm lưa [C] thưa
Có người dừng [Am] lại xót xa trong [C] lòng nhưng túi rỗng [E7] không

Biết bao năm [Am] rồi người con gái qua [E7] sông
Tôi viết lời [Dm] ca sao buồn [F] quá vậy?
Những lời [Em] ca cho lòng tôi [Dm] thuở ấy ai biết bây [E7] giờ
Người hành khất hát để [Am] ăn xin
—————–

If you want to learn Bất chợt trên bến đò ngang ukulele chords, the most important basic ukulele chords to know are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a a lot of musics, and each of them is easy to learn.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this place.
Wanna play another ukulele chords? Simple .. just click search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!