Bao nhiêu tổn thương in guitar acoustic version might be one of the good music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Bao nhiêu tổn thương by Thúy Khanh” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Bao nhiêu tổn thương guitar chords, you already visit to the right page.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Bao nhiêu tổn thương music.

“Bao nhiêu tổn thương” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Bao nhiêu tổn thương by Thúy Khanh Guitar Chords

Trái tim em tổn [Am]thương bao nhiêu [Em]lần.
Đến hôm nay thì [F]em không [G]thể [C]đếm.
Cứ quanh quẩn bên [F]anh dù anh [Em] quá vô tâm với [Am] em.
Vì khi đã [Dm] yêu lý trí không [Em]thắng nổi [Am] con tim.
 
Biết anh rồi gạt [Am]em bao nhiêu [Em]lần
Thế nhưng em lặng [F]im không lên [C]tiếng.
Dấu tất cả đau [F]thương vì em [Em] muốn em luôn có [Am] anh.
Từ lúc yêu [Dm] anh em quên [Em] đi chính bản thân của [Am] mình.
 
Chẳng nhớ biết bao nhiêu [C] lần em bỏ qua bao nhiêu dối [Em] dang.
Mà anh [F] vẫn muốn không đổi [G] thay vẫn [Am]như vậy.
Chẳng lẽ [F] yêu duy nhất một người là điều [Em]quá khó khăn hả [Am] anh.
[Dm] Sao anh không nghĩ [G]đến cảm giác của [Em] em một [Am] lần.
 
Dồn nén tháng năm chất [C] chồng em phải thêm bao nhiêu tổn [Em] thương.
Thì anh [F] mới biết yêu thương [G] em ép [Am]lòng mình.
Cô đơn [F] nhất không phải một mình mà là [Em]vẫn có anh ở [Am] bên.
Nhưng [Dm]như chiếc bóng anh [G]quá vô tình thế [Em] nên em vẫn khóc [Am]một mình.
—————–

If you want to study Thúy Khanh Bao nhiêu tổn thương guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!