Bạn thân tôi played in guitar may be one of your favourite song. Not only enjoying the song but you can play “Bạn thân tôi by Duy Anh” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Bạn thân tôi guitar chords, you have come to the best page.

Yeah,Ya, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the song.

“Bạn thân tôi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Bạn thân tôi by Duy Anh Guitar Chords

[D] Một niềm hạnh phúc trong [Bm] cuộc đời này
Là niềm hạnh [Em] phúc trong khoảnh [D] khắc này [A] đây
Vì tôi [F#m] biết quanh tôi có biết [D] bao bạn bè
Cùng tôi [Bm] bước đi trên [Em] đường đời mai đây

[D] Khi tôi cất tiếng hát [Bm] cho bao người
[F#m] Từng ngàn lời [Em] hát xoá tan [D] bao buồn [A] lo
Vì tôi [F#m] biết những lúc tôi cô [D] đơn rất nhiều
Bạn vẫn [G] đến chia sớt luôn ân [A] cần với tôi

ĐK: Cuộc [G] sống quanh ta có biết [F#m] bao điều lo
Bạn [Em] hãy cố gắng vững tin [A] ta sát vai
Và [G] đón nắng mới mang ấm [A] áp chan hoà
Niềm hạnh [Bm] phúc quanh ta bao tiếng [A] cười

Sẽ mãi luôn yêu [D] đời nhé, ấm áp trong ta còn [F#m] mãi
Tình bạn ta [Bm] sẽ không hề phai, không cách [A] rời
Khắc ghi vào [G] trong tim tôi dù ngày [Em] mai có biết bao đổi [A] thay

Có lúc tôi như gục [D] ngã, chỉ muốn đến bên [F#m] bạn thôi
Cần nhiều lời [Bm] khuyên mang niềm vui mang tiếng [A] cười
Cảm ơn cuộc [G] đời hôm nay vì đã [Em] cho
Tôi sống trong yêu [A] thương của bạn [D] bè
—————–

If you want to learn Duy Anh Bạn thân tôi guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!