Bạn hay bè played in guitar can be one of the good song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Bạn hay bè by Nguyễn Phúc Long” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Bạn hay bè guitar chords, you’ve come to the right page.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that song.

“Bạn hay bè” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Bạn hay bè by Nguyễn Phúc Long Guitar Chords

Intro: [Am][C]-[Dm][Em]-[G][Em]-[G][Em][Am]-[Dm][Em][Am]

Cho tôi [Am] xin hai chữ bình [F] yên trên [G] cuộc đời đầy thay [C]đổi
[Am] Bạn bè phụ [Dm] nhau sanh lòng mưu [Em] tính tính toan ôi sự [Am] đời
Kỷ niệm năm [F] nào hay [G] ta kết nghĩa thâm[C] giao
Mà giờ [G] đây bạn đành [Em] tâm bán đứng tình tôi [Am] sao [G][Am]

Tôi mong [Am] sao ai cũng an [F] vui trên [G] dòng đời dầy ngang [C] trái
[Am] Cầu mong bạn [Dm] tôi hiểu được sai [Em] trái không hối tiếc sau [Am] này
Dù tiền bạc [F] nhiều sao [G] mua được tình bạn [C] thân
Bạn vì [Em] tiền luôn toan [G] tính sao [Em] bằng trời tính [Am] đâu [Dm][Am]

Ai [G] ơi xin nhớ cho [C] rằng tình bạn trên [Em] đời này là tình thân khó [Am] phai
Bạn bè chung [Dm] tay giúp nhau vượt [Em] khó sớt chia bao ngọt [Am] bùi
[G] Nhưng nên hiểu [Em] rằng bạn hay bè chỉ thời [G] gian mới [Em]trả lời được [Am] thôi

Bao năm [Am] qua tôi đã lầm [F] tin tin [G] vào nhiều bạn gian [C]dối
[Am] Trả tiền niềm [Dm] vui gia đình lối [Em] sớm sống yêu thương cuộc [Am] đời
Vì trên đời [F] này trăm người [G] bạn mấy ai [C] thân
Bạn [Em] bè nhiều khi sa [F] cơ có [Em] người nào giúp [Am] đâu [Dm][Am]
—————–

If you wanna be master of Nguyễn Phúc Long Bạn hay bè guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!