Bài luân vũ mùa mưa (The last waltz) in ukulele acoustic version may be one of your liked music. Not only hearing the song but you can play “Bài luân vũ mùa mưa (The last waltz) by ” using ukulele too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its ukulele chords.

If you are searching for Bài luân vũ mùa mưa (The last waltz) ukulele chords, you have come to the perfect website.

Yes, ukulele is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier ukulele will feel to play the song.

“Bài luân vũ mùa mưa (The last waltz)” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Bài luân vũ mùa mưa (The last waltz) by ukulele Chords

1. [Fmaj7] Kìa trông trời mang mùa mưa tới bên [Em7] ta rồi
[Dm7] Từng cơn, từng cơn sầu [G] hắt hiu nhẹ [Cmaj7] rơi
[Fmaj7]Trời mưa, chiều nay buồn rơi khắp nơi [Em7] xa vời
[Dm7] Giọt mưa từ đâu làm [G] mắt em lệ [Cmaj7] rơi
 
DK. [G7] Mùa mưa ôi [Cmaj7] thấy sao buồn [Fmaj7] tênh
[G] Mưa rơi, mưa mãi rơi, mưa [C] mãi trôi
[C] Lá [Caug]cây lặng [F] chết bên đường
Rồi [Dm] nước cuốn mất [G7] theo cùng [Cmaj7] thời gian
 
2. [Fmaj7] Rồi đây mùa mưa rời xa cuốn theo [Em7] u buồn
[Dm7] Trời mưa, trời mưa rồi [G] cuốn đi mộng [Cmaj7] mơ
[Fmaj7]Tình ta rồi đây rời xa cũng như mây [Em7] trời
[Dm7] Giọt mưa giờ đây là [G] xót xa mình [Cmaj7] tôi
 
(DK)
3. Mùa mưa [F6] tới nơi rồi, mùa mưa [Fm6] tới đây rồi
Tiếng mưa [C/E] buồn bồi hồi [Ebdim] tâm tư [Dm7] thế [G] gian
[Fmaj7] La la la la la la la la la [Em7] la
[Dm7] La la la la la la la [G] la la [C] la
 
(DK)
—————–

If you want to be master of Bài luân vũ mùa mưa (The last waltz) ukulele chords, the most important basic ukulele chords to understand are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this place.
Wanna play another ukulele chords? Simple .. just use search menu in this place, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!