Bài luân vũ chậm trong đêm played in ukulele maybe one of your liked song. Not only hearing the song but you can play “Bài luân vũ chậm trong đêm by Lê Trọng Nguyễn” using ukulele too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its ukulele chords.

Whether you are looking for Bài luân vũ chậm trong đêm ukulele chords, you have visit to the right website.

Yups, ukulele is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth ukulele will feel to play Bài luân vũ chậm trong đêm music.

“Bài luân vũ chậm trong đêm” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Bài luân vũ chậm trong đêm by Lê Trọng Nguyễn ukulele Chords

1. Thường [C] đêm bên anh em đến vẫn em từ [Am] kiếp nào
Mờ [C] xa lung linh trăng nước bóng em cơn sóng gào
Lòng [G] bình yên khi xa [F] bến đời lưu [C] luyến gởi lại [F] người
Trìu [C] mến cung đàn thôi [F] đã hết nghiệp [C] duyên

2. Thường [C] đêm đâu đây trong gió ngát thơm một [Am] nén trầm
Hồi [C] chuông vang trong thanh vắng ngân nga nỗi nhớ thầm
Rồi [G] thời gian người còn [F] nhớ đời còn [C] nhớ đêm không [F] cùng
Người [C] ơi gửi người âm [F] vang tiếng ngàn [C] khơi
—————–

If you want to be master of Lê Trọng Nguyễn Bài luân vũ chậm trong đêm ukulele chords, the most crucial basic ukulele chords to understand are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a ton of musics, and each of them is easy to learn.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.
Looking for another ukulele chords? Easy .. just use search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!