Bài không tên số 8 in guitar acoustic version can be one of your liked song. Not only enjoying the music but you can play “Bài không tên số 8 by Vũ Thành An” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Bài không tên số 8 guitar chords, you just come to the right place.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Bài không tên số 8 music.

“Bài không tên số 8” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Bài không tên số 8 by Vũ Thành An Guitar Chords

1. Chiều [C] thắm ru hồn người bềnh [Am] bồng
Chiều [F] không im gọi người đợi [C] mong
Chiều [D7] trông cho [G] mềm mây ươm [C] nắng
Nắng đợi chiều nắng [Dm] say, nắng nhuộm chiều hây [G] hây

2. Ngày [C] đi qua vài lần buồn [Am] phiền
Người [F] quen với cuộc tình đảo [C] điên
Người [D7] quen một [G] vòng tay ôm [C] nhớ
Có [G7] buồn nhưng vẫn [Dm] chưa bao [G] giờ bằng hôm [C] nay

ĐK: Vắng nhau một [Em] đêm càng xa thêm nghìn [C] trùng
Tiếc nhau một [F] đêm rồi mai thêm ngại [C] ngùng [D7]
Bao lâu rồi [F] tiếc những [Am] ngày còn ấu [Dm] thơ
Lần tìm trong nụ [F] hôn lời nguyền xưa mặn [G7] đắng

3. Về [C] đâu tâm hồn này bềnh [Am] bồng
Về [F] đâu thân này mòn mõi [C] không?
Về [D7] sau và [G] nhiều năm sau [C] nữa
Có [G7] buồn nhưng vẫn [Dm] chưa, bao [G7] giờ bằng hôm [C] nay.
—————–

If you want to be master of Vũ Thành An Bài không tên số 8 guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!