Bài không tên số 14 (Đà Lạt xanh) played in guitar might be one of the good music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Bài không tên số 14 (Đà Lạt xanh) by Vũ Thành An” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Bài không tên số 14 (Đà Lạt xanh) guitar chords, you just come to the perfect site.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the music.

“Bài không tên số 14 (Đà Lạt xanh)” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Bài không tên số 14 (Đà Lạt xanh) by Vũ Thành An Guitar Chords

1. Đà Lạt xanh [Em] trong in dấu chân em hồng
Đà Lạt nắng [Am] say điểm [C] tô thời con [G] gái
[E7] Đà Lạt mù [Am] sương mộng [D7] mơ sóng cuồn [G] cuộn
Tình yêu mới chớm mở [C] nguồn đôi mắt [B7] sáng

2. Nụ cười em [Em] tươi mơ có nhau trong đời
Kỷ niệm ngất [Am] ngây bao [C] nhiêu điều vui [G] mới
[E7] Sài Gòn mù [Am] khơi tình [D7] vui có anh [G] đợi
Đợi trong nỗi khắc [B7] khoải của tình anh chơi [Em] vơi

ĐK: Em có [C] biết đằm thắm một đóa [B7] hoa
Là tình [C] yêu tình [Am] yêu của chúng [B7] ta
Em đã [C] đến trong [E7] khi anh không [Am] ngờ
Và như [B7] thế chẳng lẽ một giấc [Em] mơ

3. Tình hồng anh [Em] trao như máu anh đang hồng
Nhịp đập trái [Am] tim vẫn [C] chia đều sự [G] sống
[E7] Mặn nồng dòng [Am] sông trải [D7] ra đến vô [G] cùng
Tặng em tất cả nhiệm [B7] mầu trong không [Em] trung
—————–

If you wanna be master of Vũ Thành An Bài không tên số 14 (Đà Lạt xanh) guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!