Bài hương ca vô tận in guitar acoustic version may be one of the best music you loved. Not only hearing the song but you can play “Bài hương ca vô tận by Trầm Tử Thiêng” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Bài hương ca vô tận guitar chords, you have visit to the right site.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that music.

“Bài hương ca vô tận” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Bài hương ca vô tận by Trầm Tử Thiêng Guitar Chords

1. Hát nữa đi [G] Hương hát điệu nhạc buồn, điệu nhạc quê hương
Hát nữa đi [Am] Hương hát lại bài [D7] ca tiễn anh lên [G] đường
Ngày đao [D7] binh chưa biết còn bao lâu
[G] Cuộc phân ly may [Am] lắm thì qua mau
Hát nữa đi [D7] Hương hát để đợi [G] chờ

ĐK: Hương [D7] ơi! sao tiếng hát [Am] em [D7]
Nghe vẫn dạt [G] dào [C] nghe vẫn ngọt ngào
Dù em [Gm] ca những lời yêu đương
Hay chuyện tình, gẫy gánh giữa [Gm] đường
Dù em [D7] ca, nỗi buồn quê hương
Hay mưa giăng thác đổ đêm [G] trường

2. Hát chuyện vai [G] em, tóc xõa bồng mềm, dịu ngọt môi em
Hát mãi nghe [Am] Hương cho hồng làn [D7] da kẻo đời chóng [G] già
Ngày xa [Am] xưa em vẫn nằm [D7] trong nôi
[G] Mẹ ru em câu [Am] hát dài buông lơi
Hát để yêu [D7] cha, ấm lại ngày [G] dài

3. Hát nữa đi [G] Hương câu nhạc thành nguồn, gợi chuyện đau thương
Hát kể quê [Am] hương núi rừng đầy [D7] hoa bỗng thành chiến [G] trường
Ðồng tan [D7] hoang nên lúa ngại đơm bông
[G] Thuyền ham đi nên [Am] nước còn trông mong
Khiến cả đêm [D7] thâu, tiếng em rầu [G] rầu

[G] Hát nữa đi [Bm] Hương hát đi [Am] Hương, hát [D7] mãi đi [G] Hương
—————–

If you want to study Trầm Tử Thiêng Bài hương ca vô tận guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!