Bài Hát Của Tôi played in guitar maybe one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “Bài Hát Của Tôi by JGKid” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Bài Hát Của Tôi guitar chords, you just visit to the right web.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the song.

“Bài Hát Của Tôi” guitar chords has Chachacha rhythm and included in “” album.

Bài Hát Của Tôi by JGKid Guitar Chords

Capo 2
Bài [G]hát [D/F#]bật ra từ con phố [Em7]nghèo
Bài [Cadd9]hát mỗi người đặt một tên [G]
Bài [D/F#]hát vang nơi tai ai [Em7]từng đi qua
Vài [Cadd9]nốt liêu phiêu nơi vết bùn vương [G]bám gót giày
[D/F#]Hay để tôi kể bạn nghe [Em7]chuyện của tôi
[Cadd9]Quen cười tươi vò suy vò tư vụn [G]trên đôi tay
[D/F#]Không âu lo mai đây lo [Em7]sống qua ngày
[Cadd9]Tôi là tôi vậy thôi tôi [G]quen nơi này
 
Tôi lạc lõng lạ lẫm giữa nhịp [D/F#]sống gấp gáp
[Em7]Tôi chậm chân chạy trốn giữa bão [Cadd9]táp kéo về
[G]Có một điều mà tôi [D/F#]đã từng mơ
[Em7]Viết lời ca cho đời [Cadd9]sau ấy cơn mơ tôi nuôi [G]sống từng giờ
 
Rùa vác mai lê chậm [D/F#]chạp mặc kệ đời gấp gáp [Em7]
Lựa sức mình tránh bon chen đám [Cadd9]đông rùa đỡ bị dẫm đạp
[G]Tôi không quen nhịp sống nay [D/F#]
Có lẽ kệ tôi ở [Em7]đây
Tôi cứ lòng vòng suy tư nhỏ [Cadd9]nhặt hiền lành không kiếm chuyện gây
[G]Làm bạn đời sống khốn khó [D/F#]
Âu lo tội gì trốn nó [Em7]
Cứ đến rồi đi như người khách [Cadd9]lạ kệ họ việc mình mình lo
[G]Bài hát đến tai ai [D/F#]
Tắt đi hay hứng bật lại [Em7]
Tôi đâu có nghĩ can gì đến [Cadd9]tôi làm nhạc chủ yếu nuôi [G]sống ngày dài
—————–

If you want to be master of JGKid Bài Hát Của Tôi guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!