Bài hát của em in guitar acoustic version may be one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “Bài hát của em by Trang” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Bài hát của em guitar chords, you’ve visit to the perfect place.

Yeah,Ya, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that music.

“Bài hát của em” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Bài hát của em by Trang Guitar Chords

[F] Ngày đông mưa rét [C] căm
Trên [G] cao mây ngang [Em] đầu
[F] Một, hai, ba bước chân
Lạc [E7] lõng

[F] Dòng xe ơi vút [C] đi
Đi [G] theo con phố [Em] dài
Lung [F] lay những cành lá
Giấc [E7] mơ trơ trụi quá

Em cứ ngân [F] nga một bài hát của người ta
Vì bài hát của [Em] em là tình ca buồn thương lắm
Bài hát của [Dm] em là lời yêu vùi trong sương
Bên những thơ [C] ngây ngày xưa xa vắng

Em cứ ngân [F] nga từng lời hát của người ta
Lời hát em viết [Em] ra là những đớn đau ngút [A] ngàn
Xé [Dm] nát con tim [F] ai vụn [E7] vỡ

Anh [F] ơi thôi đừng đi
Đi [G] theo tiếng hát [C] chiều
Đơn [F] côi giai điệu em
Viết [Dm] ra đôi lời [E7] yêu.

Em cứ ngân [F] nga một bài hát của người ta
Bài hát của [Em] em là mộng du thời thơ ấu
Bài hát của [Dm] em là ánh sáng rọi đêm thâu
Trên phố đong [C] đầy tình yêu tan nát

Em cứ ngân [F] nga từng lời hát của người ta
Lời hát em viết [Em] ra là nước mắt rơi bẽ [A] bàng
Cứ [Dm] thế bay đi [F] cùng năm [E7] tháng.

Em cứ ngân [F] nga một bài hát của người ta
Bài hát của [Em] em là tình ca buồn thương lắm
Bài hát của [Dm] em là lời yêu vùi trong sương
Bên những thơ [C] ngây ngày xưa đã cũ

Em cứ ngân [F] nga từng lời hát của người ta
Lời hát em viết [Em] ra là những đớn đau ngút [A] ngàn
Xé [Dm] nát con tim [F] ai vụn [E7] vỡ
—————–

If you want to study Trang Bài hát của em guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!