Bài Ca Suy Tưởng played in guitar might be one of the perfect music you liked. Not only hearing the music but you can play “Bài Ca Suy Tưởng by Thy Yên” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are searching for Bài Ca Suy Tưởng guitar chords, you just visit to the perfect page.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Bài Ca Suy Tưởng song.

“Bài Ca Suy Tưởng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Bài Ca Suy Tưởng by Thy Yên Guitar Chords

ĐK.
Có lúc nào [G]đó người [Em]thầm nghiền ngẫm suy [Am]tư.
Cảm thấy đời [D7]ta chứa chan hồng ân Chúa [G]ban. [G7]
Còn chờ gì [C]nữa không vang tiếng hát tri [Bm]ân.
Lạy [Am]Chúa con xin cảm [D7]tạ, lạy Chúa con xin cảm [G]tạ. [G7]
 
1. Ôi lạ [C]lùng hồng ân Chúa đã ban [G]cho đời.
Chúa [D7]ơi! Sao con suy thấu tỏ [G]tường.
Thật nhiệm [C]mầu tình yêu chí thánh dâng [G]tuôn tràn.
Chúa [A7]ơi! Tình Ngài diệu cao xiết [D]bao.
 
2. Qua bao [C]đời tình yêu Chúa mãi tuôn [G]chan hòa.
Tỏa [D7]lan dịu dàng cho hết mỗi [G]người.
Công ơn [C]Ngài tựa như cát trắng như [G]sao trời.
Lấy [A7]chi đền bù tạ ơn Chúa [D]ban.
 
3. Con dâng [C]Ngài niềm tin sức sống tim [G]say nồng.
Ước [D7]nguyện trọn đời tạ ơn đáp [G]đền.
Con mong [C]rằng mọi nơi dưới đất như [G]trên trời.
Ý [A7]Cha hoàn thành rạng Danh Thánh [D]thiêng.
—————–

If you wanna learn Thy Yên Bài Ca Suy Tưởng guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Btw, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!